Strona 1 z 1

Cudowny Wizerunek Jezusa Chrystusa

: 15 lipca 2015, 21:36
autor: aspagnito
Niewidomi wzrok odzyskują

Obraz powstał jako efekt komputerowy nałożenia na siebie obrazu z Całunu Turyńskiego, obrazu z Całunu z Manopello i obrazu z Zakrystii mojego Proboszcza.

Obrazek
Duchu Święty zdroju łaski i miłości , Ty w swoim uprzedzającym działaniu obdarzyłeś św, Łucję Bożą miłością , a ona wspaniałomyślnie odpowiedziała. Teraz oręduje za nami w niebie , błagam Cię Duchu Pocieszycielu natchnij moją modlitwę i udziel mi łaski o którą przez wstawiennictwo św, Łucji proszę..........