PiSkorz pisze:W PiS-ie trafiają się ludzie o niejasnej przeszłości ale są to wyjątki . Natomiast w tzw. opozycji totalnej jest to regułą . Nie bez powodu Platforma , Nowoczesna , Kodziarze i PSL z taką zawziętością bronią ubeckich emerytur .


Poproszę o 10 przykładów. Nie powinieneś mieć z tym problemów skoro to reguła.

Zwykły odruch serca SKOK'ów?

Co wyróżnia tę partię od innych? Program, skład i działalność. Napisz, co myślisz! Co jest w Twojej opinii złe, a co jest dobre. Wyraź to!

Moderatorzy: Lolek00, Bilu1939, Marchewa, Worek, Moderator, Administrator, Super Moderator

Awatar użytkownika
Worek
Administrator
Administrator
Posty: 17363
Rejestracja: 17 grudnia 2009, 09:37
Lokalizacja: Tannenberg

Zwykły odruch serca SKOK'ów?

Postautor: Worek » 29 listopada 2013, 11:02

Senator PiS Beata Gosiewska całkowicie zgodnie z prawem nie wykazała w oświadczeniu majątkowym kilkudziesięciu tysięcy złotych otrzymanych od fundacji związanej z jedną z największych instytucji finansowych w Polsce - ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi (SKOK) - czytamy w dzisiejszej "Gazecie Wyborczej".
Cała sprawa ma związek z dziećmi Beaty Gosiewskiej i Przemysława Gosiewskiego, który zginął w Smoleńsku.


W kwiet­niu 2010 r. Fun­da­cja na rzecz Pol­skich Związ­ków Kre­dy­to­wych usta­no­wi­ła fun­dusz po­mo­cy dla ro­dzin tych ofiar ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej, które były lau­re­ata­mi przy­zna­wa­nej przez SKOK-i na­gro­dy Fe­niks. Pod Smo­leń­skiem zgi­nę­ły trzy uho­no­ro­wa­ne Fe­nik­sem osoby: Lech Ka­czyń­ski, Ma­ciej Pła­żyń­ski i mąż Beaty Go­siew­skiej - Prze­my­sław - in­for­mu­je "GW".

Mimo tego, że Go­siew­ska w 2010 roku pra­cu­jąc w Agen­cji Re­struk­tu­ry­za­cji i Mo­der­ni­za­cji Rol­nic­twa, za­ro­bi­ła 113 tys. zł i po­bie­ra­ła dietę rad­nej war­szaw­skiej dziel­ni­cy Wola (24 tys. zł), po ka­ta­stro­fie smo­leń­skiej, tak jak bli­scy wszyst­kich ofiar, otrzy­ma­ła wspar­cie od rządu w wy­so­ko­ści 40 tys. zł. Wy­pła­co­no jej rów­nież 100 tys. zł z po­li­sy ubez­pie­cze­nio­wej Sejmu. Do­dat­ko­wo pre­mier Do­nald Tusk przy­znał renty spe­cjal­ne jej dzie­ciom, po 2 tys. zł mie­sięcz­nie.

Za­rząd FPZK po­sta­no­wił jed­nak, że każde z dzie­ci Go­siew­skiej od maja 2010 do sierp­nia 2013 r. otrzy­my­wać bę­dzie co mie­siąc 2,5 tys. zł sty­pen­dium. W samym 2010 roku na jej konto prze­la­no łącz­nie 40 tys. zł.

Jak wspo­mi­na "Ga­ze­ta Wy­bor­cza" Go­siew­ska nie ujaw­ni­ła tej sumy w oświad­cze­niu ma­jąt­ko­wym za rok 2010. Oka­zu­je się, że nie mu­sia­ła, po­nie­waż oświad­cze­nie obej­mu­je tylko do­cho­dy par­la­men­ta­rzy­sty i mał­żon­ka. Pie­nię­dzy dzie­ci po­li­tyk wy­ka­zy­wać nie musi.

"Na to, że na konto po­li­ty­ka wpły­nę­ło wię­cej pie­nię­dzy, niż za­ro­bił - wpaść może CBA. Ale do kwot, które ktoś prze­ka­że jego nie­let­nim dzie­ciom - nikt się przy­cze­pić nie może" - pisze "Ga­ze­ta Wy­bor­cza".


Czyżby prowizja za usługi męża? Bo kobieta nie była w dramatycznej sytuacji finansowej a nie słyszałem aby SKOKi fundowały stypendia dla dzieci.

źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-w ... kiej/r9t43
"Poskrobcie z wierzchu konserwatystę a znajdziecie kogoś, kto przedkłada przeszłość nad jakąkolwiek przyszłość." - Frank Herbert

Awatar użytkownika
Jojo
Minister
Minister
Posty: 3920
Rejestracja: 05 lipca 2013, 16:08
Lokalizacja: Śląsk Rybnik

Postautor: Jojo » 29 listopada 2013, 11:11

Art. 173. Konst.

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Awatar użytkownika
Worek
Administrator
Administrator
Posty: 17363
Rejestracja: 17 grudnia 2009, 09:37
Lokalizacja: Tannenberg

Postautor: Worek » 29 listopada 2013, 11:15

Dzięki za słuszną uwagę.
Poproszę kolegów moderatorów o dołączenie mojego posta do właściwej dyskusji.
"Poskrobcie z wierzchu konserwatystę a znajdziecie kogoś, kto przedkłada przeszłość nad jakąkolwiek przyszłość." - Frank Herbert


Wróć do „PiS (Prawo i Sprawiedliwość)”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość