PiSkorz pisze:W PiS-ie trafiają się ludzie o niejasnej przeszłości ale są to wyjątki . Natomiast w tzw. opozycji totalnej jest to regułą . Nie bez powodu Platforma , Nowoczesna , Kodziarze i PSL z taką zawziętością bronią ubeckich emerytur .


Poproszę o 10 przykładów. Nie powinieneś mieć z tym problemów skoro to reguła.

Unia coraz bardziej autorytarna.

NATO, NAFTA, MTS i inne. Znawcy tematu mogą bez wątpienia podyskutować nad celowością ich istnienia, jak również przedstawić swój punkt widzenia na temat stosunków globalnych

Moderatorzy: Lolek00, Bilu1939, Marchewa, Worek, Moderator, Administrator, Super Moderator

ElDiego
Radny gminny
Radny gminny
Posty: 98
Rejestracja: 30 kwietnia 2009, 12:53
Lokalizacja: Warszawa

Unia coraz bardziej autorytarna.

Postautor: ElDiego » 30 stycznia 2010, 16:50

"Choć znam Traktat Lizboński i wiem, że kwestia powstania autorytarnej federacji Europejskiej jest kwestią już nawet nie lat, lecz miesięcy, to szokiem dla mnie jest tak ogromna służalczość naszego? rządu.

Sprawa z konstytucją przypomina klona PRL. Tam także mieliśmy zapewnioną "przyjaźń" z narodem "sowieckim", niestety wszyscy wiemy co to była za przyjaźń.

Coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje, że G.Orwell pisząc rok "1984" nie mylił się co do swojej oceny przyszłości. Pomylił się tak naprawdę o ledwie kilkanaście lat.

Poniżej prezentuję raport:
Warsztat Wielkiego Brata

Spis treści:
Wstęp
1. ESRP
1.1. Chronologia
1.2. Projekty w ramach PASR
2. AFSJ
2.1. Tampere 1 i 2
2.2. Haga
2.3. Sztokholm
3. LI - Lawful Interception
4. FP7 Security
4.1. Projekty w ramach FP Security
5. PPBW

"Warsztat Wielkiego Brata" to ten obszar działalności UE (choć nie tylko, ale wolałem ograniczyć to do naszego podwórka) w którym ma miejsce opracowywanie technologii i narzędzi nadzoru, a także projektowanie prawa i przepisów mających wprowadzić je w życie. Interesują mnie tutaj działania wprowadzające kompatybilne i skalowalne rozwiązania w różnych obszarach, które mogą zostać scalone w europejski panoptykon.
Problemem, który poruszyłem w tym temacie, zajmuje się Ben Hayes ze Statewatch. Jest on autorem dwóch bardzo ciekawych raportów: “Arming Big Broter” i “NeoConOpiticon”.

Arming Big Brother http://www.statewatch.org/analyses/bigbrother.pdf
Cytat:

Ten raport Statewatch-TNI bada rozwój kompleksu bezpieczeństwo-przemysłowego w Europie a w szczególności rozwój ESRP - Europejskiego programu badawczego nad bezpieczeństwem. Powołany przez kompleks wojskowo-przemysłowy, kompleks bezpieczeństwo-przemysłowy stanowi połączenie bezpieczeństwa zewnętrznego(wojsko) i wewnętrznego(służby bezpieczeństwa) oraz egzekwowania prawa.

ESRP jest wynikiem lobbingu, powołanej w 2003.r "Grupy Osobistości" (GOP - Group of Personalities) składającej się z urzędników UE i największych firm w branży uzbrojenia i IT. Motywy GOP były proste: tracą oni na rzecz swoich konkurentów w USA, ponieważ rząd USA dotuje własne sektory, zajmujące się badaniami nad bezpieczeństwem, miliardami dolarów rocznie. Grupa Osobowości rekomendowała, by UE dostosowała swój poziom finansowania, tak, by zapewnić "równe szanse". Komisja Europejska zobowiązała się spełnić te prośby. Zapewniło to GOP zyski i wpływ nie tylko na badania ale i na politykę bezpieczeństwa.

Mnóstwo lokalnych i globalnych systemów nadzoru; wprowadzenie identyfikatorów biometrycznych; RFID; elektronicznego znakowania i monitorowania satelitarnego; broni niezabijających; paramilitarnego sprzętu służącego porządkowi publicznemu i zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz militaryzacji kontroli granicznej - postęp technologiczny w egzekwowaniu prawa często wywołuje bezkrytyczną zgodę, ale rzadko technologie te są neutralne, zarówno w stosowaniu jak i w skutkach. Organizacje wojskowe zdominowały badania i rozwój w tych dziedzinach pod hasłem technologii "podwójnego zastosowania", unikając ograniczeń i kontrowersji handlu bronią. Jutrzejsze technologie kontroli, szybko staną się dzisiejszą koniecznością polityczną.
W skrócie: http://www.tni.org/reports/militarism/bigbrosummary.pdf

NeoConOpticon http://www.statewatch.org/analyses/neoc ... report.pdf
Cytat:

Raport "Arming Big Brother" nakreślał wiele obaw związanych z ESRP, włączając w to ukryte zagrożenie, dla wolności obywatelskiej i praw fundamentalnych, powodowane przez unijne "badania" w dziedzinie inwigilacji i innych technologi bezpieczeństwa. Raport był również bardzo krytyczny wobec korporacyjnego wpływu na ESRP i ostrzegał przed różnymi niebezpieczeństwami w dążeniach kompleksu bezpieczeństwo-przemysłowego w Europie.

Ten raport zawiera nowe badania, ukazujące jak ESRP jest w dalszym ciągu kształtowany przez partykularne interesy i międzynarodowe korporacje związane z obronnością i bezpieczeństwem. Technicznie, ESRP w dużym stopniu koncentruje się na zastosowaniu technologii związanych z bezpieczeństwem (a nie na badaniach) i jest coraz bardziej dostosowany do polityki UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA, trzeci filar), bezpieczeństwa i obrony zewnętrznej (CFSP, drugi filar)

Raport składa się z dwóch istotnych części. Pierwsza, ponownie opisuje rozwój ESRP. Pokazuje, że projekt ESRP został zlecony korporacjom, które mają największe korzyści z jego realizacji. Druga część, skupia się na wprowadzaniu ESRP i szerszej konsolidacji unijnego kompleksu bezpieczeństwo-przemysłowego. Rozpatruje rolę odgrywaną przez konkretne podmioty i relacje pomiędzy konkretnymi projektami a unijnymi środkami politycznymi. Raport ten analizuje wszystkie 95 projektów sfinansowanych dotychczas w ramach ESRP (do 2008r.) i zwraca uwagę na kilka tysięcy projektów z innych programów tematycznych. Z oszałamiającej listy kontraktów, akronimów i polityk UE wyłania się obraz szybkiego postępu potężnego, nowego, "interoperacyjnego" systemu inwigilacji, który znajdzie zastosowanie w celach cywilnych, komercyjnych, policyjnych, obrony i bezpieczeństwa.
W skrócie: http://www.tni.org/docs/200909251315503735.pdf

1. ESRP - EU Security Research Programme
Europejski program badań nad bezpieczeństwem
Na podstawie "NeoConOpticon - summary" Ben Hayes 2009; "Arming Big Brother" Ben Hayes 2006

System zaprojektowany przez lobbystów dla lobbystów
W celu zwiększenia europejskiego "bezpieczeństwa", ESRP ma wyraźne zadanie wspierania rozwoju dochodowego i konkurencyjnego w skali globalnej przemysłu "bezpieczeństwa wewnętrznego" w Europie. Wywołało to konflikt interesów w samym sersu ESRP, wynikający z niemożliwości oddzielenia od siebie rozwijania i wprowadzania programu badań nad bezpieczeństwem. Poprzez tworzenie wielu "platform udziałowców" składających się ze "stron podaży i popytu" technologii bezpieczeństwa (odpowiednio: korporacji i agencji rządowych), UE skutecznie przekazała projektowanie programu badań bezpieczeństwa, największym w Europie wykonawcom w branży obrony i IT oraz innym prywatnym podmiotom, dając im możliwość kształtowania priorytetów ESRP i corocznego składania wniosków oraz ubiegania się o pieniądze.

Giganci obrony i wojskowe instytuty badawcze na kluczowych stanowiskach doradczych
ESRIF jest obecnie platformą multiudziałowców, zrzeszającą strony podaży i popytu rynku bezpieczeństwa wewnętrznego, w celu opracowania planu dla przyszłych technologii bezpieczeństwa (opublikowany we wrześniu 2009 roku). ESRIF składa się z 11 grup roboczych, komisji plenarnej i 660 konsultantów, z których dwie trzecie pochodzą z prywatnego sektora bezpieczeństwa. Do rdzenia międzynarodowych kontrahentów w dziedzinie obrony należą m.in. EADS, Finmeccanica, Thales, Sagem i grupa lobbingowa ASD (the AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), oraz wojskowe instytuty badawcze (m.in. holenderskie TNO i szwajcarskie FOI), zajmują oni kluczowe miejsca w strukturze ESRIF.

Sektor obronny zarabia na kontraktach badawczych
Z pośród 85 kontraktów badawczych nad bezpieczeństwem zawartych do 2008 roku i wartych około 210 mln euro, 40 projektów (47%) było prowadzonych przez korporacje, których działalność skupia się na sektorze obronnym.

Pięć głównych misji, jeden program high-tech
Obecny program dla badań nad bezpieczeństwem w ramach FP7, został stworzony przez ESRAB - poprzednika ESRIF. W programie zdefiniowano pięć głównych "pól badawczych" europejskiego R&D: "bezpieczeństwo graniczne", "ochrona przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną", "ochrona istotnej infrastruktury", "przywracanie bezpieczeństwa w wypadku kryzysu", "integracja łączność i interoperacyjność". Dla każdej z tych dziedzin program R&D jest uderzająco podobny: wprowadzać możliwości dozoru, używając każdej dostępnej na rynku technologii nadzoru; wprowadzać protokoły kontroli tożsamości i uwierzytelnienia, bazujące na systemach biometrycznych; wdrażać całą gamę technologii i technik detekcji w każdym punkcie kontroli; używać zaawansowanych systemów komunikacji, by zapewnić funkcjonariuszom organów ścigania dokładne rozeznanie; używać profilowania, data mining, analizy zachowania do identyfikacji podejrzanych osób; używać oceny i modelowania ryzyka, by przewidywać (i łagodzić[mitigate]) ludzkie zachowanie; zapewniać szybkie reagowanie na incydenty; wtedy interweniować, aby zneutralizować zagrożenie, automatycznie w miarę możliwości. W końcu, zapewnić interoperacyjność wszystkich systemów, by można było ich używać w wielu przypadkach.

Badanie zabezpieczające, rozszerzanie ESRP
Cele ESRP ukazują nadreprezentację partykularnych interesów w zarządzaniu ESRP. Coroczne wezwania do składania propozycji na projekty, sprzyjają wyścigowi zaawansowanych technicznie, wysokobudżetowych rozwiązań. Programowi FP7 zostało przydzielone 200 mln euro rocznie na badania przestrzeni powietrznej, które obejmują ważne elementy bezpieczeństwa i ustanawiają przyszłe linie budżetowe ochrony infrastruktury krytycznej, tzw. "zarządzanie migracją", badania nad bezpieczeństwem IT i anty-terroryzmem. "Badania bezpieczeństwa" dotyczą także innych obszarów tematycznych FP7 - żywności, energii, transportu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nanotechnologii i środowiska, tj. bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa transportu itd.

Technologie towarzyszące ESRP mogą powodować konflikt z podstawowymi prawami
ESRP wspiera rozwój całej gamy technologii, która w zamyśle wspiera kontrolę rządu nad prawami jednostki, może to powodować systematyczne naruszanie podstawowych praw. Systemy te, zawierają technologie inwigilacji i profilowania dające ogromne możliwości zbierania i analizy danych osobowych w celach egzekwowania prawa, systemy automatycznego namierzania oraz satelitarnej i lotniczej inwigilacji. Użytkowanie, tych zaawansowanych systemów nadzoru, może być potencjalnie wszechstronne i wszechobecne, od egzekwowania prawa, przez obserwację środowiska, do obserwacji planety; od kontroli granicznej, przez kontrolę tłumu, do kontroli ruchu.

Obsesja inwigilacji i kontroli granic
ESRP skupia się wokół zaawansowanych systemów nadzoru i kontroli granicznej. Na przykład projekt TALOS[FP7], wart 20 mln euro, ma opracować i przetestować w terenie "mobilne, modularne, skalowalne, autonomiczne i adaptacyjne systemy do ochrony granic europejskich" używając w tym celu powietrznych i naziemnych bezzałogowych pojazdów, nadzorowanych przez centralę dowodzenia. Według tego projektu, te specjalnie przystosowane roboty bojowe "podejmą odpowiednie działania przeciw nielegalnym działaniom, niemal autonomicznie, nadzorowane przez służbę obrony granic". Inny projekt, z budżetem 30 mln euro, to STABORSEC[PASR'06] (standardy dla wzmocnienia ochrony granic), rekomenduje on nie mniej jak 20 technologii detekcji, nadzoru i biometrii, do standaryzacji na poziomie UE. Projekt OPERAMAR[FP7] skupiający się na "interoperacyjności europejskich i krajowych środków kontroli na morzu". WIMA2[FP7] - projekt nad "powietrznym nadzorem szerokich obszarów morskich". EFFISEC[FP7] - którego zadaniem jest opracowanie "skutecznych, zintegrowanych punktów kontrolnych bezpieczeństwa lądu, granic i portów". Głównymi wykonawcami są Sagem, Thales Group i Finmeccanica.

ESRP wspiera systemy identyfikacji biometrycznej
Europejski nakaz zbierania, przechowywania i włączania danych biometrycznych do dokumentów podróżnych, również jest wspierany przez wiele projektów "badań nad bezpieczeństwem". Rozwój biometrycznych systemów identyfikacji, został przekazany w ręce firm i grup lobbystów promujących infrastrukturę technologiczną. Wśród głównych wykonawców, licznych projektów badawczo-rozwojowych UE w dziedzinie biometrycznych systemów identyfikacji, znajduje się EBF - przykrywka dla grupy dostawców "których wspólnym celem, jest ustanowienie UE liderem w biometrii, poprzez znoszenie barier w adaptacji tych technologii".

Finansowanie europejskiego wyścigu kosmicznego: Galileo i Kopernikus
Międzynarodowe korporacje odgrywają dużą rolę w programach Galileo(europejski GPS i system śledzenia satelitów) i Kopernikus(europejski system obserwacji Ziemi). Galileo był okrzyknięty pierwszym, cywilnym systemem GPS, lecz cele wojskowe grają teraz główną rolę w jego rozwoju i wdrażaniu. Kopernikus rozpoczął swoją działalność jako europejski GMES, lecz jego zakres był również często rozszerzany, tak by pokryć dziedziny wojskowe. Wśród głównych beneficjentów wykonawców programu kosmicznego, znajdują się dwa największe europejskie podmioty przemysłu kosmicznego: EADS i Thales Alenia Space.

Program-przykrywka dla bezzałogowych pojazdów powietrznych - "dronów"
UE sfinansowała także program mający na celu wprowadzenie UAVów (bezzałogowych pojazdów latających) dla wojska, instytucji egzekwujących prawo i zastosowań cywilnych. Ponad kilkanaście projektów i badań nad rozwojem i wdrażaniem systemów UAV, zostało zleconych przez UE, pomimo obecnego zakazu ich używania w europejskiej przestrzeni powietrznej i pomimo braku publicznej debaty nad ich wprowadzeniem. Główne podmioty uczestniczące w projektach UAV: Israel Aerospace Industries, Dassault Aviation, Thales, EADS i Boeing.

Przewaga izraelskich ekspertów ds. bezpieczeństwa w ESRP
Izrael, który na podstawie 2000 Cooperation Agreement bierze udział w programach badawczych, również uczestniczy w ESRP. Z 46 kontraktów na badania bezpieczeństwa przyznanych w pierwszym roku FP7, izraelskie podmioty uczestniczą w dziesięciu projektach, kierując czterema z nich. Biuro antyterrorystyczne (CBT) Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela, zasiadło w ESRIF, podczas gdy Izraelskie Siły Wojskowe (IDF), Uniwersytet w Tel Avivie i izraelskie służby ratunkowe[emergency services] są wśród ekspertów bezpieczeństwa doradzających ESRIF.

Od terroryzmu do zmian klimatu - poszerzanie koncepcji bezpieczeństwa
"Sekurtyzacja ojczystej" polityki europejskiej w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA) oraz obszarów bezpieczeństwa, łączy się z rozrastającą się koncepcją bezpieczeństwa "narodowego" (unijnego), obejmującą teraz wszystko, od antyterroryzmu do "zagrożenia" powodowanego przez zmiany klimatu, przestępczość zorganizowaną i pandemie. Raport porównuje podobieństwa pomiędzy niedawnymi strategiami bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii z unijnym strategiami bezpieczeństwa z lat 2003 i 2008, zauważyć można jak szybko te wszystkie narodowe definicje bezpieczeństwa wewnętrznego, zdominowały zachodnie kręgi polityczne. Może to oznaczać, permanentną "wojnę z terroryzmem".

Integracja unijnych ciał ds. bezpieczeństwa i obronności.
Zaawansowane strategie opracowane dla ułatwienia walki z terroryzmem, kontroli i nadzoru granic, zarządzania kryzysowego, utrzymywania pokoju i inne techniki zarządzania są, coraz bardziej powiązane ze strategiami i technologiami wojennymi. To przesunięcie wiąże się ze wzrostem zaangażowania technologii i personelu wojskowego do egzekwowania prawa i zapewnienia bezpieczeństwa; zwiększaniem udziału przemysłu wojskowego w bezpieczeństwie wewnętrznym; poszerzaniem kompetencji agencji bezpieczeństwa i obrony w 21-tym wieku. Raport przewiduje postęp w integracji EDA i ESRP oraz większą konwergencję siły, w formie zintegrowanych struktur bezpieczeństwa i obrony w UE.

Całkowita Dominacja - nowy model europejskiego bezpieczeństwa?
Raport stwierdza, że pomimo nierzadko skromnych intencji europejskich "badań" nad integracją terytorialną, powietrzną, morską, kosmiczną w cybernetyczny system nadzoru, bezpieczeństwo UE i jej polityka R&D zlewa się w zaawansowany plan nowego rodzaju bezpieczeństwa. Przewiduje przyszły świat czerwonych i zielonych stref; granic zewnętrznych kontrolowanych przez wojsko i wnętrza nadzorowanego przez ogromną sieć fizycznych i wirtualnych punktów kontrolnych; miejsca publiczne, mikro-państwa i "mega zdarzenia" nadzorowane przez zaawansowane systemy nadzoru i siły szybkiego reagowania; zwiększającą się integrację funkcji obrony i bezpieczeństwa w unii i poza nią.

1.1. Chronologia ESRP


* 1993r. listopad - Traktat z Mastricht ustanawia drugi(CFSP) i trzeci(JHA) filar UE
* 1999r. czerwiec - Traktat Amsterdamski. Wprowadzenie ESDP i AFSJ
* 1999r. grudzień - UE zgadza się na utworzenie 50-60 tysięcznych Sił Szybkiego Reagowania
* 2001r. luty - Traktat Nicejski. Wprowadzenie możliwości "zarządzania kryzysowego" do ESDP
* 2001r. czerwiec - Zaczyna pracować Europejskie Dowództwo Wojskowe [EU Military Staff]
* 2001r. lipiec - Rozpoczyna działalność Europejska Grupa Doradcza Przestrzeni Powietrznej; Publikacja "Strategicznego przeglądu przestrzeni powietrznej dla 21-go wieku" (raport "STAR 21")
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/era/docs ... 21_en.pdf; pojawia się koncepcja ESRP
* 2003r. styczeń - Pierwsza misja zarządzania kryzysowego UE (Bośnia i Hercegowina)
* 2003r. luty - Wchodzi Traktat Nicejski
* 2003r. marzec - Pierwsza misja wojskowa UE w Macedonii
* 2003r. październik - UE zwołuje GoP ma ona służyć nadzorowaniu prac nad ESRP
* 2003r. grudzień - Adaptacja strategii bezpieczeństwa UE "Bezpieczna Europa w lepszym świecie"
http://www.ukie.gov.pl/HLP/moi.....2.pdf?Open
* 2004r. marzec - Publikacja raportu GoP "Badania dla bezpiecznej Europy" (Research for a secure Europe)
http://www.src09.se/upload/External%20D ... gop_en.pdf
* 2004r. czerwiec - Podpisanie konstytucji europejskiej, zobowiązanie państw członkowskich do stopniowej poprawy zdolności wojskowych.
* 2004r. lipiec - Porozumienie w sprawie EDA
* 2004r. wrzesień - Komisja rozpoczyna PASR na lata 2004-2006 (budżet: 65 mln euro, projektów:39);
* 2004r. listopad - GoP w "Security Research - The Next Sep" (http://ec.europa.eu/enterprise.....eps_en.pdf) rekomenduje między innymi: połączenie badań cywilnych i wojskowych, powołanie ESRAB, uruchomienie ESRP, włączenie ESRP do FP7; Konferencja Komitetu Potencjału Wojskowego uzgodniła powstanie "grup bojowych"
* 2005r. kwiecień - Ustanowienie ESRAB
* 2005r. grudzień - wystrzelenie z Kazachstanu satelity Galileo
* 2006r. styczeń - powstaje EGF
* 2006r. luty - SRC'06 (I)
* 2006r. wrzesień - ESRAB publikuje raport "Meeting the challenge: the European Security Research Agenda" określający priorytety dla siódmego programu ramowego FP7 na lata 2007-2013
http://www.src09.se/upload/External%20D ... ort_en.pdf
* 2006r. grudzień - koniec PASR
* 2007r. marzec - ESRP staje się częścią FP7 z budżetem 1 mld euro; na SRC'07 (II) zaproponowano stworzenie ESRIF kontynuującej politykę GoP i ESRAB, ale w szerszym zakresie. ESRIF ma wyjść poza FP7, tworząc (do 2009) 20-to letnią politykę badań i rozwoju technologicznego nad bezpieczeństwem.
* 2008r. maj - utworzono EOS (koncepcja wywodzi się z ESRAB) dzielący poglądy zawarte w ESRP. Jest to formalna, potężna grupa lobbystów.
* 2008r. wrzesień - SRC'08 (III) (mi.in prezentacja PPBW) http://www.pk.gov.pl/upload_doc/000001154.doc; powstaje ESRIF i publikuje "Intermediate ESRIF report" (http://www.esrif.eu/documents/intermediate_report.pdf)
* 2009r. wrzesień - SRC'09 (IV), ESRIF publikuje raport "Final ESRIF report"
(http://www.esrif.eu/documents/final_rep ... ummary.pdf)
Akronimy:
AFSJ - European Area of Freedom, Justice and Security - Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
CFSP - Common Foreign and Security Policy - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
EBF - European Biometrics Forum - Europejskie Forum Biometryczne
EDA - European Defence Agency - Europejska Agencja Obrony
EGF - European Gendarmerie Force - Europejskie Siły Żandarmeryjne
EOS - European Organisation for Security - Europejska Organizacja na rzecz Bezpieczeństwa
ESDP - European Security and Defence Policy - europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (w ramach CFSP)
ESRAB - European Security Research Advisory Board - Rada Doradcza Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem
ESRIF - European Security Research and Innovation Forum - Europejskie Forum Innowacji i Badań nad Bezpieczeństwem
ESRP - European Security Research Programme - europejski program badań nad bezpieczeństwem
FP7 - 7-th Framework Programme - siódmy program ramowy
GMES - Global Monitoring Environmental Security - Globalny Monitoring Bezpieczeństwa Środowiska
GoP - Group of Personalities - Grupa Osobowości
JHA - Justice and Home Affairs (obecnie PJCC) - współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
PASR - Preparatory Action for Security Research - akcja przygotowawcza badań nad bezpieczeństwem
PJCC - Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters - Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
PPBW - Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
R&D - Research and Development - Unijny program Badań i Rozwoju
SRC - European Conference on Security Research - Europejska Konferencja na temat Badań nad Bezpieczeństwem
UAV - Unmanned Aerial Veihicle - Bezzałogowy Pojazd Latający

1.2. Projekty w ramach PASR http://cordis.europa.eu/fp7/security/pa ... ts_en.html

PASR 2004
1. ASTRO+
Advanced Space Technologies to Support Security
Operations
2. CRIMSON
The Crisis Simulation System
3. ESSTRT
European Security: High Level Study on Threads
Responses and Relevant Technologies
4. GEOCREW
Study on Geodata an Crisis Early Warning Situation
Awareness
5. IMPACT
Innovative Measures for Protection Against CBRN
Terrorism
6. ISCAPS
Integrated Surveillance of Crowded Areas for Public
Security
7. SENTRE
Security Network for Technological Research in
Europe
8. SUPHICE
Secure Unplanned Provisioning of High Integrity
Communications
9. TERASEC
Active Terahertz Imaging for Security
10. TIARA
Treatment Initiatives after Radiological Accidents
11. VITA
Vital Infrastructures Threats and Assurance

PASR 2005
12. BS - UAV
Border Surveillance – UAV
13. HITS/ISAC
Highway to Security: Interoperability for Situation
Awareness and Crisis Management
14. MARIUS
Mobile Autonomous Reactive Information System for
Urgency Situations
15. PALMA
Protection of Airliners against Manpads Attacks
16. PATIN
Protection of Air Transportation and Infrastructure
17. PETRA.NET
Network for the Promotion, Enhancement and Take-
Up of Security Research Activities
18. PRISE
Privacy Enhancing Shaping of Security Research and
Technology - A Participatory Approach to Develop
Acceptable and Accepted Principles for European
Security Industries and Policies
19. PROBANT
People Real-Time Observation in Buildings:
Assessment of New Technologies in Support of
Surveillance and Intervention Operations
20. ROBIN
Open Robust Infrastructures
21. SECCONDD
Secure Container Data Device Standardisation
22. SOBCAH
Surveillance of Boarder Coastlines and Harbours
23. TRIPS
Transport Infrastructures Protection System
24. USE IT
User Supplier European Network for Information
Technology Security

PASR 2006
25. AEROBACTICS
Assessment of the quantity, identity, viability, origin
and dispersion of airborne micro-organisms for
application in crisis management tools
26. BIOTESTING EUROPE
Towards a network for testing and certification of
biometric components and systems
27. BIO3R
Bioterrorism resilience, research, reaction-supporting
activity promoting co-operation to assess the bio threat
and organise a collective and comprehensive response
for EU society and citizens bio security
28. BODE
Biological optical detection experiment
29. CITRINE
Common intelligence and traceability for rescue and
identification operations
30. EUROCOP
The pedestrian police officer
31. GATE
Next generation anti-terrorism financing (ATF)
methods
32. HAMLeT
Hazardous material Localisation & person tracking
33. ISOTREX
Integrated system for on-line trace explosives
detection in solid and vapour state
34. I-TRACS
Counter-terrorism identification and advanced tracking
system using the analysis of communication, financial
and travel data
35. SecureSME
Supporting security field SMEs in preparing RTD
projects
36. STABORSEC
Standards for border security enhancement
37. STACCATO
Stakeholder platform for supply chain mapping,
market conditions analysis and techniques
opportunities
38. WATERSAFE
On-line monitoring of drinking water for public
security from deliberate or accidental contamination
39. WINTSEC
Wireless Interoperability for Security23 projekty z 39 były kierowane przez firmy, które przede wszystkim służą sektorowi obronnemu. Oprócz projektów w ramach PASR, UE prowadziła w latach 1998-2006, zorientowane na bezpieczeństwo, projekty w ramach Programów Badawczych Unii Europejskiej. W ramach FP5(1998-2002) 8% podmiotów partycypujących w badaniach, było organizacjami wojskowymi. W raporcie dla Parlamentu Europejskiego, Didier Bigo i Julien Jeandesboz szacowali, że do końca 2006 roku w ramach FP6(2002-2006) przeprowadzono 170 projektów odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do tematów i priorytetów GoP i Komisji Europejskiej. Zebrawszy razem projekty PASR i FP6, do końca 2006 roku UE przeprowadziło przynajmniej 50 projektów związanych z kwestią nadzoru. Program FP7 na lata 2007-2013, z budżetem 51 mld euro, jest już włściwie połączeniem PASR i programów ramowych. 46 projektom związanym z bezpieczeństwem, przyznano łączny bużet 156 mln euro, 17 z nich jest prowadzonych przez organizacje działające w sektorze obrony.

2. Od Tampere do Sztokholmu czyli
Ustanawianie "Obszaru wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości"
(ang. European Area of Freedom, Justice and Security, AFSJ)

Za Wikipedią (http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_Wol ... wo%C5%9Bci):
Cytat:

Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości to główny obszar działań jaki realizuje Unia Europejska w swojej polityce wewnętrznej, czyli kwestie dotyczące obywatelstwa UE, mobilności obywateli, a także azylu i imigracji, polityki wizowej, ochrony granic zewnętrznych UE oraz ścisłej współpracy pomiędzy policją oraz władzami sądowymi i celnymi poszczególnych krajów. Realizowane są one głównie w III filarze, jednakże po traktacie amsterdamskim część została przeniesiona do I filaru.

Cele:
1. realizacja Karty Praw Podstawowych
2. poszanowanie systemów prawnych państw członkowskich
3. zapewnienie swobody podróżowania i przemieszczania się
4. walka z przestępczością zorganizowaną (handel narkotykami, handel bronią, handel kradzionymi samochodami)
5. walka z korupcją
6. walka z rasizmem
7. walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci
8. walka z terroryzmem
9. walka z ksenofobią

Działania:
1. współpraca policyjna
2. współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych
3. współpraca celna

Efekty:
1. Zasada wzajemnego uznania
2. Europejski Nakaz Aresztowania
3. Grotius (Unia Europejska)
4. Grotius II (Unia Europejska)
5. Falcone (Unia Europejska)
6. Eurojust
7. Europol


Stopniowe wprowadzanie tego obszaru zostało uznane za cel Unii Europejskiej w Traktacie Amsterdamskim (1997r.) (http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/da ... 11997D.doc):

"ZDECYDOWANI ułatwić swobodny przepływ osób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swym narodom, poprzez ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu."
Część pierwsza zmiany rzeczowe Art.1 pkt.3 akapit 2

"utrzymanie i rozwijanie Unii jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości;"
Część pierwsza zmiany rzeczowe Art.1 pkt.5 akapit 4

2.1. Tampere 1 i 2 (1999-2004)

* W 1999r. na Posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere przyjęto "Program z Tampere" (http://www.ukie.gov.pl/HLP/moi.....E5326A.pdf)
* W lutym 2004r. maiła miejsce debata roczna na temat postępów w tworzeniu AFSJ w 2003r.
"Sprawozdawca ocenił, że od 1999 r. dokonał się istotny postęp, który jednak może zostać zachwiany, jeżeli dalej będą istniały obszary nie podlegające wspólnotowemu systemowi podejmowania decyzji."
(http://libr.sejm.gov.pl/oide/print.php? ... ormacja_06)
* W czerwcu 2004r. Program z Tampere dobiegł końca, wydano bilans i określono przyszłe priorytety (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... FIN:PL:PDF)W wielu miejscach, tego dokumentu, wylewane są żale na "ramy instytucjonalne", które nie pozwoliły na zrealizowanie programu z Tampere w całości. Na drodze stanęła narodowa suwerenność i mechanizmy które jej strzegły:

"...ograniczenia procesu decyzyjnego i aktualnej sytuacji instytucjonalnej stanowiły
przeszkodę w skutecznej, szybkiej i przejrzystej realizacji niektórych zobowiązań
politycznych;
Mimo dobrej woli wykazywanej w podsumowaniu z Tampere, nie zawsze było
możliwe osiągnięcie porozumienia na szczeblu europejskim w celu przyjęcia
pewnych trudnych działań związanych z polityką narodowej suwerenności."

Wiele nadziei wiązano z Traktatem Konstytucyjnym, który miał się przyczynić do centralizacji i poszerzenia obszaru wspólnoty:
"zdaniem Komisji, jednym z jego [TK] najważniejszych aspektów jest zniesienie przez ten traktat struktury Unii w formie „filarów” i rozszerzenie metody wspólnotowej na cały obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości"
"Od czasu Rady Europejskiej w Tampere zrobiono już dużo, nawet jeśli pozostaje jeszcze dużo do zrobienia aby zakończyć budowę obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W zmieniającym się świecie, aspiracje obywateli do pełnej swobody przemieszczania się i pełnej swobody działania oraz ich uzasadnione wymagania ścisłego przestrzegania praw podstawowych łączą się z silną potrzebą życia w środowisku zapewniającym im bezpieczeństwo. W celu spełnienia tych głównych oczekiwań, w rozszerzonej Unii Europejskiej zasadniczą sprawą staje się szybkie ostateczne przyjęcie i szybkie wejście w życie Traktatu Konstytucyjnego."

Na fali zamachów 911NY i 77Londyn prace nad Tampere przyspieszyły, zaczęto mówić o Tampere II na lata 2004-2009, który miał przynieść wiele rewolucyjnych zmian. Dokument który analizujemy w tym punkcie, pisany po zamachu w Madrycie, był nasycony takimi emocjami. Zaproponowano by Eurojust stał się euro-prokuraturą a Europol euro-policją. Ostrzegano: "Przywrócenie zasady jednomyślności w przypadku postanowień podejmowanych większością kwalifikowaną w dziedzinie współpracy karnej w projekcie Traktatu Konstytucyjnego stanowiłoby regres, który mógłby tylko wpłynąć negatywnie na zdolność Unii do stawiania czoła wyzwaniom, jakimi są walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną". Proponowano "zasilanie w informacje i wzmacnianiu roli Europolu." przez państwa członkowskie, oraz by podobna współpraca obejmowała służby wywiadowcze.

2.2. Haga (2004-2009)
Emocje związane z zamachami stopniowo przygasły i program haski był już mniej ambitny. O ile Tampere II miał być ponadnarodowy, to Program Haski był raczej międzyrządowy. Wpłynęło również na to, odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego w październiku 2004r. oraz niepewny los Traktatu Lizbońskiego.

* listopad 2004r. przyjęcie Programu Haskiego na szczycie Rady Europejskiej. (http://ec.europa.eu/justice_home/doc_ce ... mme_pl.pdf)
* 10 maj 2005r. program startuje
* czerwiec 2005r. zostaje zaakceptowany plan działań (http://ec.europa.eu/justice_home/doc_ce ... 207_pl.pdf)
* czerwiec 2009r. wydany zostaje dokument "an evaluation of the hague programme and action plan" stanowiący podsumowanie Planu Haskiego oraz zawierający rekomendacje na przyszłość. (http://ec.europa.eu/justice_home/doc_ce ... 263_en.pdf)2.3. Sztokholm(2009-2014?)
Przyjęcie tego programu jest jednym z celów szwedzkiej prezydencji (http://www.se2009.eu). Program Sztokholmski, nabierze ostatecznego kształtu jesienią i zostanie przyjęty prawdopodobnie w grudniu 2009r. Jego los, będzie zależeć od losów Traktatu Lizbońskiego.

* styczeń 2007r. w Dreźnie powstaje z inicjatywy Niemiec, nieformalna grupa "Future Group", która ma zająć się przyszłością AFSJ. W jej skład wchodzą ministrowie spraw wewnętrznych Niemiec, Francji, Szwecji, Portugalii, Słowenii i Czech.
* 20-21 maj 2007r. Pojawia się raport z pierwszego spotkania Future Group (http://www.statewatch.org/news/2008/jul ... t-2007.pdf)
* czerwiec 2008r. Future Group publikuje wynik swoich prac, raport "Freedom, Security, Privacy - European Home Affairs in an open world" (http://register.consilium.europa.eu/pdf ... 7.en08.pdf), który staje się przedmiotem krytyki organizacji na rzecz wolności obywatelskich (http://www.statewatch.org/analyses/the- ... o-come.pdf) między innymi Amnesty International.
* czerwiec 2009r. pojawia się analiza i przyszłe priorytety dla AFSJ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... FIN:PL:PDF)
* 15-17 lipca 2009r. na spotkaniu ministrów Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) przyjęto wstępnie projekt Programu SztokholmskiegoCytat:

UE jako Wielki Brat: "Program sztokholmski" imc 06-03-2009 15:57
W tym roku ma zostać opracowany kolejny 5-letni plan Unii Europejskiej dotyczący
"Sprawiedliwości i spraw wewnętrznych".
Po wdrożeniu łamiących podstawowe prawa obywatelskie przepisów o retencji danych i nowych
bazach danych, stworzeniu agencji "Frontex" i "Europejskiego Programu Badań Bezpieczeństwa",
"harmonizacji" ustaw antyterrorystycznych krajów UE i objęciu nadzorem komunikacji w
internecie, Unia Europejska planuje wprowadzenie dalszych zmian zwiększających uprawnienia
władz i służb bezpieczeństwa w Europie.
Unijni ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości mają się spotkac w tej sprawie w drugiej
połowie 2009 r., po przejęciu przez Szwecję przewodnictwa w UE by uzgodnić nowy, 5 letni plan
dzialań - tzw. "Program Sztokholmski", mający obowiązywać po wygaśnięciu planu haskiego z
2004 r.
Podwaliny "Programu Sztokholmskiego" stworzyła tzw. "Grupa przyszłości" (Future Group),
powołana w 2007 r. i złożona z ministrów z Niemiec, Francji, Szwecji, Portugalii, Słowenii i
Czech. Wyniki jej pracy opublikowano w kilkudziesięciostronicowym raporcie nt. współpracy
służb bezpieczeństwa krajów UE, zatytułowanym przewrotnie "Europejskie Sprawy wewnętrzne w
otwartym świecie" (http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/cont ... File/8329/
European_home_Affairs_executive_summary_en.pdf) i zawierającym rekomendacje Grupy ws.
działań krajów Unii przeciw terroryzmowi, zorganizowanej przestępczości i nielegalnej imigracji,
Projekt ten, po zatwierdzeniu w tym roku, ma stanowić podstawę dla unijnego programu
zapewnienia bezpieczeństwa Europie w latach 2010-2014.
Program Sztokholmski zakłada stworzenie rejestru populacji UE, zdalne przeszukiwanie twardych
dysków komputerów "podejrzanych osób", instalację systemów śledzenia przepływu informacji w
sieci, wykorzystanie większej liczby satelitów i samolotów wyposażonych w urządzenia
szpiegowskie (tzw. "drone-planes"), instalację automatycznych systemów rejestracji wjazdów i
wyjazdów na teren poszczególnych państw, systemów określania "niebezpiecznych" celów i
tworzenia charakterystyk pasażerów, rejestracji osób wjeżdżających do UE i opuszczających jej
terytorium, organizowanie wspólnych transportów deportacyjnych, finansowanie obozów
zatrzymań dla uchodźców w krajach Trzeciego Świata, rozbudowę Europejskich Sił Żandarmerii
(EGF), powołanie wspólnych sił bojowych (EU Battle Groups) i stałych unijnych patroli
wojskowych na morzu Śródziemnym i Atlantyku, powiązanie krajowych systemów policyjnych,
stworzenie wspólnego, europejskiego rejestru karnego i COSI – Stałego Komitetu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, sieci "antyterrorystycznych ośrodków w każdym kraju kontrolowanej przez organ
UE oraz ściślejszą współpracę służb policyjnych i wywiadowczych.
Do 2014 r. ministrowie chcą też stworzyć "transatlantyckie partnerstwo bezpieczeństwa" między
UE a USA.
Na blogu: http://stockholm.noblogs.org/ gromadzone są materiały źródłowe, apele, teksty
informacyjne, linki i daty w kilku językach przydatne do prowadzenia kampanii przeciw spotkaniu
w Sztokholmie.
Wyłączmy "Program Sztokholmski"! No Future dla "Future Group"!
http://poland.indymedia.org/pl/2009/03/42867.shtml

EU security proposals are 'dangerously authoritarian'
The European Union is stepping up efforts to build an enhanced pan-European system of security
and surveillance which critics have described as “dangerously authoritarian”.
http://www.telegraph.co.uk/new.....ngerously-
authoritarian.html

Raport Future Group pt. "European Home Affairs in an open world"
http://www.bmi.bund.de/cae/ser.....n_home_Aff
airs_executive_summary_en.pdf

Analiza pomysłów "Future Group":
http://www.statewatch.org/analyses/the- ... o-come.pdf

Przeszłe i dalsze losy Programu Sztokholmskiego, można śledzić na stronach:
http://www.statewatch.org/future-group.htm
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/t ... e=2009.6.1
a w przyszłości na http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/in ... tro_en.htm

Roczne sprawozdania programów Tampere i Haskiego
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_ce ... ard_en.htm

AFSJ
http://ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm

Inne źródła:
http://www.csm.org.pl/images/rte/

3. Standaryzacja legalnego podsłuchu w Europie

Legalny podsłuch (LI - Lawful Interception) pełni ważną rolę w pomaganiu instytucjom egzekwującym prawo w zwalczaniu działalności przestępczej. LI publicznych systemów telekomunikacyjnych w każdym kraju bazuje na prawie tego kraju. Celem standaryzacji LI przez ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) jest ułatwienie ekonomicznej realizacji LI w zgodzie z narodowymi i międzynarodowymi konwencjami i prawem. Komitet techniczny (TC - Technical Committee) LI (TC LI) jest wiodącym ciałem dla standaryzacji LI przez ETSI. Standardy LI są również kreowane przez ciała techniczne ETSI AT, TISPAN (SPAN i TIPHON), TETRA, i przez 3GPP (/SMG).[1]

Terminologia ETSI/TC LI pojawia się w "Projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z art. 182 ustawy – Prawo Telekomunikacyjne"
Cytat:
1) Interfejs HI – styk między systemem operatora telefonii ruchomej, a systemem uprawnionego podmiotu;
2) HI1 – styk administracyjny;
3) Hi 2 – styk [przesyłu danych skojarzonych;
4) Hi 3 – styk przesyłu treści przekazu;
5) CC – treść przekazu;
6) CS – [Circuit Switched] dane skojarzone;
7) CRI – [Call Related Information];
Cool PS – [Packed Switched] transmisja pakietowa
9) LEMF - systemem uprawnionego podmiotu umożliwiającym dostęp do wybranych treści przekazów telekomunikacyjnych;
10) ADMF - systemem operatora telefonii ruchomej umożliwiającym realizację dostępu do wybranych treści przekazów telekomunikacyjnych;
11) MSISDN - [Mobile Station International ISDN Number] miedzynarodowy numer abonenta sieci ISDN;
12) IMEI - [International Mobile Equipment Identity] miedzynarodowy numer identyfikacyjny terminala;
13) IMSI - [International Mobile Subscriber Identity] miedzynarodowy numer abonenta ruchomego IMSI;
14) LOGIN – nazwa użytkownika logującego się do sieci, używana w procesie jego uwierzytelnienia;
15) IP – [Internet Protocol] protokół internetowy
16) ETSI – European Telekommunikations Standarts Institiute;
Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. z 30 października 2008
Rozporządzenie znajduje się na str 107. Od str. 118 zaczynają się specyfikacje styków HI, zgodne ze standardami ETSI.

Ze standardów ETSI korzysta również szwajcarski rząd. Sprawa "systemu przechwytującego" wyszła na jaw po przecieku do prasy kilku oficjalnych dokumentów, sprawę nagłośnił dziennik WOZ (http://woz.ch/artikel/2009/nr29/schweiz/18143.html).
Te poufne dokumenty dostarczają szczegółowych informacji o programie scentralizowanego i dokonywanego w czasie rzeczywistym przechwytywania ruchu internetowego w Szwajcarii. Przechwytywanie rozpocznie się 1 sierpnia 2009:
http://wikileaks.org/wiki/Big_.....st_1,_2009
Dokumenty o których mowa można pobrać z obu tych stron (WOZ i WikiLeaks)

Linki:
[1] Strona ETSI/TC LI http://portal.etsi.org/li/Summary.asp
Podsłuch w standardach ETSI http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/rsob/LoPPodsluch.pdf

4. FP7 Security
Omówiona w następnym rozdziale PPBW funkcjonuje w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, a tym samym Programów Ramowych Badań i Rozwoju Technologicznego UE. Jednym z tematów siódmego programu ramowego (7PR/FP7 Security) jest bezpieczeństwo.

WE prowadziła w latach 1998-2006, zorientowane na bezpieczeństwo, projekty w ramach Programów Badawczych Unii Europejskiej. W ramach FP5(1998-2002) 8% podmiotów partycypujących w badaniach, było organizacjami wojskowymi. W raporcie dla Parlamentu Europejskiego, Didier Bigo i Julien Jeandesboz szacowali, że do końca 2006 roku w ramach FP6(2002-2006) przeprowadzono 170 projektów odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do tematów i priorytetów GoP i Komisji Europejskiej. Zebrawszy razem projekty PASR i FP6, do końca 2006 roku UE przeprowadziło przynajmniej 50 projektów związanych z kwestią nadzoru.

Program FP7 na lata 2007-2013, z budżetem 51 mld euro, jest już właściwie połączeniem PASR i programów ramowych. 46 projektom związanym z bezpieczeństwem, przyznano łączny budżet 156 mln euro, 17 z nich jest prowadzonych przez organizacje działające w sektorze obrony.

Cytat:

Cel
Rozwój technologii i wiedzy dla zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń takich jak terroryzm, kataklizmy i przestępczość, przy jednoczesnym respektowaniu podstawowych praw człowieka, w tym prawa do prywatności; zapewnienie optymalnego i zgodnego wykorzystywania dostępnych technologii, pobudzanie współpracy dostawców i użytkowników rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, poprawa konkurencyjności europejskiego sektora bezpieczeństwa oraz zmniejszenia istniejących braków w dziedzinie bezpieczeństwa.

Działania


* Bezpieczeństwo obywateli - dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony ludności, w tym w zakresie biobezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z przestępczości i ataków terrorystycznych,
* Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej: analiza i zabezpieczanie infrastruktury kluczowej/powiązanej siecią (np. transport, energia, TIK) oraz systemów i usług (łącznie z usługami finansowymi i administracyjnymi),
* Inteligentna obserwacja i bezpieczeństwo granic: wzmocnienie skuteczności i sprawności systemów, sprzętu, narzędzi i procesów oraz metod szybkiej identyfikacji łącznie z kwestiami kontroli i obserwacji granic (lądowych i morskich),
* Przywracanie bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach kryzysowych (takich jak ochrona ludności, zadania ratownicze i akcje humanitarne) w tym przygotowanie, koordynacja i komunikacja między organizacjami.Powyższe dziedziny będą wspierane przez następujące tematy przekrojowe:


* Integracja systemów bezpieczeństwa, łączność i interoperacyjność: wywiad, zbieranie informacji, bezpieczeństwo wewnętrzne, interoperacyjność systemów, sprzętu, usług i procesów, łącznie z infrastrukturą informacyjną organów ścigania, straży pożarnej, obrony cywilnej i opieki zdrowotnej, poprawa niezawodności, organizacji, ochrona poufności i integralności informacji oraz możliwości śledzenia transakcji i procesów przetwarzania,
* Bezpieczeństwo i społeczeństwo: badania, które skupią się na analizach społeczno-gospodarczych, scenariuszach i działaniach związanych z: kulturowym, społecznym, politycznym i gospodarczym wymiarem bezpieczeństwa, komunikacją ze społeczeństwem, rolą wartości ludzkich, formułowaniem polityki, psychologią i środowiskiem społecznym terroryzmu, poczuciem bezpieczeństwa obywateli, etyką, ochroną prywatności i społecznym prognozowaniem oraz analizą ryzyka systemowego. Ochrona prywatności i wolności. Obszary szczególnego ryzyka, nowe zagrożenia, zarządzanie i ocena potencjalnych skutków,
* Koordynacja i ustrukturyzowanie badań nad bezpieczeństwem: koordynowanie europejskich i międzynarodowych badań nad bezpieczeństwem. Rozwój synergii pomiędzy badaniami nad bezpieczeństwem i obroną. Poprawa warunków prawnych. Optymalne wykorzystywanie istniejących infrastruktur.


http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/1-10.html

Więcej o samym FP7:
http://www.nauka.gov.pl/mn/ind.....;page=text
http://www.kpk.gov.pl/

Więcej o FP7 Security:
CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation ... ty_en.html
Komisja Europejska http://ec.europa.eu/enterprise/security/index_en.htm

45 projektów związanych z tematem bezpieczeństwa (FP7 Security) w tym projekt INDECT:
http://ec.europa.eu/enterprise.....lowdef.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/secu ... ure_en.pdf

4.1. Projekty w ramach FP7 Securityftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ ... ure_en.pdf


1. ADABTS
Automatic Detection of Abnormal Behaviour and
Threats in crowded Spaces
2. AMASS
Autonomus Martime Surveillance System
3. BeSeCu
Human Behaviour in crisis situations: A cross cultural
investigation in order to tailor Security-related
communication
4. CAST
Comparative assessment of security-centered training
curricula for first responders on disaster management
in the eu
5. COCAE
Cooperation Across Europe for Cd(Zn)Te based
security
6. COPE
Common Operational Picture Exploitation
7. CPSI
Changing Perceptions of Security and Interventions
8. CREATIF
related testing and certifi cation facilities
9. CRESCENDO
Coordination action on Risks, Evolution of threatS
and Context assessment by an Enlarged Network for
an r&D rOadmap
10. CrisComScore
Developing a Crisis Communication Scorecard
11. DEMASST
Demo for mass transportation security: roadmapping
study
12. DETECTER
Detection Technologies, Terrorism, Ethics and Human
Rights
13. EFFISEC
Efficient Integrated Security Checkpoints
14. ESCoRTS
European network for the Security of Control and
Real-Time Systems
15. EULER
European software defined radio for wireless joint
security operations
16. EU-SECII
Coordinating National Research Programmes and
Policies on Security at Major Events in Europe
17. EUSECON
A New Agenda for European Security Economics
18. FESTOS
Foresight of Evolving Security Threats Posed by
Emerging Technologies
19. FORESEC
Europe's evolving security: drivers, trends and
scenarios
20. FRESP
Advanced Firs Response Respiratory Protection
21. GLOBE
Global Border Environment
22. iDetecT 4ALL
Novel Intruder Detection and Authentication Optical
Sensing Technology
23. IMSK
Integrated Mobile Security Kit
24. INDECT
Intelligent information system supporting observation,
searching and detection for security of citizens in
urban environment
25. INEX
Converging and Conflicting Ethical Values in the
Internal/External Security Continuum in Europe
26. INFRA
Innovative & Novel First Responders Applications
27. LOTUS
Localization of Threat Substances in Urban Society
28. NMFRDisaster
Identifying the Needs of Medical First Responders in
Disasters
29. ODYSSEY
Strategic Pan-European Ballistics Intelligence
Platform for Combating Organised Crime and
Terrorism
30. OPERAMAR
An InterOperable Approach to European Union
Maritime Security Management
31. OPTIX
Optical Technologies for Identification of Explosives
32. SAFE-COMMS
Counter-Terrorism Crisis Communications Strategies
for Recovery and Continuity
33. SAMURAI
Suspicious and Abnormal behaviour Monitoring
Using a netwoRk of cAmeras & sensors for sItuation
awareness enhancement
34. SECRICOM
Seamless Communication for Crisis
35. SECTRONIC
Security System for Maritime Infrastructure, Ports and
Coastal Zones
36. SecurEau
Security and decontamination of drinking water
distribution system following a deliberate
contamination
37. SECURENV
Assessment of environmental accidents from a
security perspective
38. SEREN
Security Research NCP network – phase 1
39. SGL for UsaR
Second Generation Locator for Urban Search and
Rescue Operations
40. SICMA
Simulation of Crisis Management Activities
41. STRAW
Security Technology Active Watch
42. SUBITO
Surveillance of Unattended Baggage and the
Identification and Tracking of the Owner
43. TALOS
Transportable Autonomous patrol for Land bOrder
Surveillance system
44. UNCOSS
Underwater Coastal Sea Surveyor
45. WIMA˛S
Wide Maritime Area Airborne Surveillance

5. PPBW

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) jest Naukową Siecią Uniwersytecką, powstałą 8 maja 2005 r. w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorami nauki, badań, rozwoju oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego. PPBW jest równocześnie jedną z 28 platform technologicznych (obok np.: Platformy Technologii Nuklearnych czy Platformy Technologicznej Opto i Nanoelektroniki) funkcjonującej w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), który od 1999 r. działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Utworzenie KPK stanowi wynik konkursu ogłoszonego przez Komitet Badań Naukowych na realizację akcji informacyjno-szkoleniowych w związku z przystąpieniem Polski do 5. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002). Podobne zadania minister nauki i szkolnictwa wyższego powierzył KPK na okres realizacji kolejnych programów ramowych: 6PR (2002-2006) i obecnego 7PR (2007-2013).

Wspomniane wyżej platformy technologiczne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i państwowych w celu opracowania i rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Platformy technologiczne funkcjonujące na poziomie krajowym tworzą swoje odpowiedniki na poziomie europejskim. Spodziewane efekty z prac nad projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi w ramach PPBW powinny mieć istotne znaczenie w działaniach służb szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.

Aktem prawnym, który reguluje zasady współpracy Policji w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest decyzja nr 52 komendanta głównego Policji z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego projektów badawczych realizowanych w ramach PPBW.

Niniejsza decyzja określa skład osobowy zespołu konsultacyjnego, a także zakres kompetencji i zadania przewodniczącego, jego zastępców oraz członków. Do zadań przewodniczącego zespołu należy bieżąca współpraca z rektorami uczelni realizujących projekty oraz z kierownikami poszczególnych projektów, współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innymi podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w konsultacje i realizacje projektów, wyznaczanie osób spośród członków zespołu do konkretnych prac konsultacyjnych oraz koordynacja wymiany informacji pomiędzy zespołami konsultacyjnymi.

Policjanci uczestniczący na mocy powyższej decyzji w pracach PPBW na bieżąco konsultują przydatność wszystkich efektów badań, jak i z punktu widzenia praktyków (użytkowników końcowych) ukierunkowują rozwój projektowanych narzędzi tak, aby wyniki mogły być efektywnie wykorzystywane w pracy wykrywczej. Ponadto uczestniczą oni w testowaniu i docelowo wdrażaniu zatwierdzonych efektów projektów badawczo-rozwojowych.

Przykładowo w ramach projektu ˝Mobilny, sieciocentryczny system wsparcia pracy operacyjnej Policji˝ ma powstać system pozyskiwania i przetwarzania danych z różnego typu urządzeń (m.in. budowany w ramach tego projektu na potrzeby policji bezpilotowy statek powietrzny) działających w oparciu o bezprzewodowy przesył informacji. Prowadzenie prac projektowych i wykonawczych pozostaje w zakresie Politechniki Poznańskiej - jako prowadzącej projekt badawczy, natomiast policjanci z Poznania uczestniczą w konsultacjach w celu jak najlepszej implementacji rozwiązań technicznych w codziennej pracy oraz testują elementy systemu.

wszystkie realizowane w ramach PPBW projekty badawczo-rozwojowe znajdują się w swoim początkowym stadium (mniej więcej pierwszy rok realizacji projektu) i żadne z proponowanych rozwiązań nie wyszło dotychczas poza fazę prototypu testowego. Wskazać jednak można przykładowo kilka najbardziej zaawansowanych prototypów znajdujących się w fazie testów, takich jak bezpilotowy statek powietrzny, zestaw narzędzi informatycznych wspomagających analizę billingów czy też systemy stałego monitoringu określonych stron internetowych, które rokują szansę szybkiego ukończenia, certyfikowania i wdrożenia do codziennego użytku w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Fragmenty odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1558. Warszawa, dnia 31 marca 2008r. (orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/48A938FA)

5.1. Projekty w ramach PPBW:


* Multimedialny system wspomagający identyfikacje i zwalczanie przestępczości (w tym przemocy w szkołach) oraz terroryzmu.
dawniej "SECURITY"

Instytucja realizująca projekt:
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych

Cel projektu:
Opracowywanie nowych rozwiązań służących monitorowaniu obiektów i obszarów w celu automatycznego wykrywania zagrożeń przestępczością i terroryzmem.

* Zastosowanie metod sztucznej inteligencji i technologii agentowych do wspomagania działań operacyjnych i śledczych oraz procedur dowodowych z uwzględnieniem przestępstw internetowych.

Instytucja realizująca projekt:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki

Cel projektu:
Utworzenie dwóch uzupełniających się narzędzi:
1. Agentowy system monitorowania Internetu ukierunkowany na wykrywanie działań przestępczych.
2. Zintegrowane środowisko wspomagania działań operacyjnych i gromadzenia (pozyskiwania) materiału dowodowego.

* Mobilny, sieciocentryczny system wsparcia pracy operacyjnej Policji.

Instytucja realizująca projekt:
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki

Cel projektu:
1. Opracowanie i wdrożenie systemu opartego głównie na mobilnych systemach informatycznych zależnych od pozycji, nawigacji i pozycjonowania użytkowników ruchomych (w tym pojazdów).
2. Zarządzanie komunikacją bezprzewodową oraz systemem obserwacji i monitoringu bezprzewodowego.
3. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe będzie uzyskanie niespotykanych dotąd możliwości operacyjnych (m. in. tajnego śledzenia podejrzanych osób) przez pracujących w terenie funkcjonariuszy.

Linki:
Ciekawa prezentacja: http://www.znp.wat.edu.pl/doc/PdfIII/PP ... dwodne.pdf
http://www.projektproteus.pl/

* Technologie przetwarzania oraz rozpoznawania informacji słownych w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Instytucje realizujące projekt:
Fundacja UAM, Laboratorium Technologii Języka i Mowy
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Automatyki
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii

Cel projektu:
Opracowanie automatycznego systemu analizy i rozpoznawania mowy na potrzeby Policji, Prokuratury i Wymiaru Sprawiedliwości (PPWS).

* Narzędzie wspomagające procedury śledcze wykorzystujące automatyczne wnioskowanie.

Instytucja realizująca projekt:
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Cel projektu:
Przygotowanie prototypu systemu wspomagającego analizę dowodów AFIZ (Analizator Faktów i Związków).

* Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego.

Instytucje realizujące projekt:
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Zakład Lingwistyki informatycznej i Sztucznej Inteligencji (ZLISI) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki (KI) oraz Katedra Telekomunikacji (KT)

Cel projektu:
Celem projektu jest technologii języka naturalnego i technologii informacji na potrzeby systemów informatycznych, w których automatyczne przetwarzanie języka polskiego służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa publicznego.

* Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.
SOPEL (PCSS-2) Mechanizm/System integracji informacji o przestępstwach elektronicznych

Instytucja realizująca projekt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Cel projektu:
Opracowanie bazowej architektury dla usług o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Linki:
http://ppbw.pcss.pl/wydarzenie-28.html
http://ppbw.pcss.pl/integracja.html
http://prawo.vagla.pl/node/8535

* Bezpieczeństwo kryptograficzne w sieciach teleinformatycznych.

Instytucja realizująca projekt:
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Cel projektu:
Opracowanie nowych algorytmów kryptograficznych.

* Biometria i inteligentne metody ekstrakcji informacji z obrazów, sekwencji wizyjnych i mowy.

Instytucja realizująca projekt:
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Cel projektu:
1. Rozwój parametryczno-lingwistycznych metod analizy mowy w celu identyfikacji osoby mówiącej.
2. Separacja i odszumianie sygnałów oraz poprawa zrozumiałości mowy.
3. Automatyczne rozpoznawanie mowy (zwłaszcza mowy zniekształconej np. w wyniku operacji laryngektomii).
4. Rozpoznawanie wybranych głosek i słów na podstawie ruchów ust.

* System analizy, klasyfikacji i wspomagania rozpoznawania osób na podstawie rozmów z telefonów alarmowych oraz kontroli operacyjnej

Instytucja realizująca projekt:
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Cel projektu:
Zamierzeniem projektu jest stworzenie systemu monitorowania przypadków nadużyć korzystania z telefonów alarmowych w ce * lu szybkiej klasyfikacji i ustalania tożsamości osób nadużywających.

* Aplikacje technologii mowy w systemach bezpieczenstwa publicznego

Instytucja realizująca projekt:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie prototypowego systemu analizy mowy połaczonego z interfejsem głosowym. Docelowo system bedzie składał sie z pieciu modułów:
- analizy mowy,
- rozpoznawania mówcy,
- automatycznego rozpoznawania mowy polskiej,
- analizy semantycznej z inteligentnym dobieraniem odpowiedzi,
- syntetyzatora mowy.

* System tłumaczenia automatycznego opracowany na potrzeby poprawy bezpieczenstwa publicznego

Instytucja realizująca projekt:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu tłumaczenia automatycznego wysokiej jakości na potrzeby poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego.

XIII Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli.

Instytucja realizująca projekt:
Uniwersytet w Białymstoku
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Cel projektu:
Projekt stawia sobie za cel kompleksowe podejście do kwestii monitorowania i identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli, zjawisk przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, w szczególności w obszarze Internetu i nowoczesnych technologii. Osiągnięte w jego toku wyniki posłużą do zaproponowania efektywnych i praktycznych metod przeciwdziałania, jak i zwalczania tych zagrożeń. Prowadzone analizy, jak i zgłaszane rozwiązania będą dotyczyć w jednakowym stopniu warstwy prawnej oraz technicznej.

* “INDECT” Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment.
Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, poszukiwanie i detekcję dla bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim
rozwinięcie projektu "SECURITY"

Instytucje realizujące projekt:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza – Polska,
2. Apertus – Węgry,
3. Bundeskriminalamt (Policja Niemiecka) – Niemcy,
4. University of Applied Science Sankt. Pölten – Austria,
5. Politechnika Gdańska – Polska,
6. InnoTec DATA GmbH & Co. – Niemcy,
7. IP Grenoble (Ensimag) – Francja,
8. Komenda Główna Policji – Polska,
9. APIF Moviquity S.A., Hiszpania,
10. Products and Systems of Information Technology - PSI AG - Niemcy,
11. Police Service of Northern Ireland – Wielka Brytania,
12. Politechnika Poznańska – Polska,
13. Universidad Carlos III de Madrid – Hiszpania,
14. Technical University of Sofia, Bułgaria,
15. Bergische Universität Wuppertal – Niemcy,
16. University of York - Wielka Brytania
17. VSB-Technical University of Ostrava, Czechy.
18. Technical University in Kosice, Słowacja
19. X-ART ProDivision G.m.b.H

Cel projektu:
Celem projektu realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego jest stworzenie inteligentnego systemu informatycznego, który zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa ludności na terenach zurbanizowanych.

Oczekiwanym rezultatem jest m.in.:
"Stworzenie agentów dedykowanych do ciągłego i automatycznego monitorowania zasobów publicznych takich jak strony internetowe, fora dyskusyjne, grupy ‘Usenet’, serwery plików, sieci p2p jak również indywidualnych systemów komputerowych"
http://www.transfer.edu.pl/files/indect ... 090218.doc

O jednym z podsystemów:
"System składałby się m.in.: z kamer, mikrofonów, czytników RFID czyli małych nadajników radiowych, dzięki którym można lokalizować miejsce położenia poszczególnych osób."
http://www.naukawpolsce.pap.pl.....=205948976

Linki:
http://www.biuletyn.agh.edu.pl.....13_014.pdf
http://www.indect-project.eu/
http://www.infowars.com/eu-pla.....-behavior/
* http://en.wikinews.org/wiki/Li.....ell_phones
Prezentacja kilku możliwości systemu Indect: http://www.youtube.com/watch?v=dl5g93m-SbA

Więcej o PPBW i samych projektach na stronie http://www.ppbw.pl/"

za www.prawda2.info

maribot
Senator
Senator
Posty: 2087
Rejestracja: 12 stycznia 2010, 15:29
Lokalizacja: Lublin

Postautor: maribot » 30 stycznia 2010, 20:11

Durny ciołek jest durny

ElDiego
Radny gminny
Radny gminny
Posty: 98
Rejestracja: 30 kwietnia 2009, 12:53
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: ElDiego » 30 stycznia 2010, 20:29

maribot pisze:Durny ciołek jest durny


Tak to wszystko dla naszego dobra :D

Tylko czemu jakoś nie wierzę w słowa ludzi, którzy wcześniej związani byli ze Związkiem Sowieckim (jak jakaś 1/3 KE - np Kallas był w Radzie Najwyższej i 1/3 PE).

Wsadźcie sobie ten swój socjalistyczny raj w d... Sowieci.

Awatar użytkownika
Worek
Administrator
Administrator
Posty: 17350
Rejestracja: 17 grudnia 2009, 09:37
Lokalizacja: Tannenberg

Postautor: Worek » 30 stycznia 2010, 20:38

A mnie aż zastanowiłeś. Zadzwonię sobie w poniedziałek do PSI AG i się ich zapytam o to co tutaj wypisujesz.
Powiem Ci więcej sam opracowałem system identyfikacji położenia obiektu wykorzystując technologię RFID i nawet to działa. Ale do śledzenia ludzi to to się nie nadaje.
Rozpoznawanie mowy i języka nie jest nowym projektem. Zapomniałeś o Microsofcie - oni też nad tym pracują. Wyobraź sobie sytuację, że dyktujesz komputerowi to co on ma umieścić w pliku edytora tekstów. Moim zdanie całkiem fajowa rzecz.

Wniosek. Każda technologia może ułatwiać życie bądź zniewalać. Mnie ułatwia - Ciebie zniewala.
"Poskrobcie z wierzchu konserwatystę a znajdziecie kogoś, kto przedkłada przeszłość nad jakąkolwiek przyszłość." - Frank Herbert

ElDiego
Radny gminny
Radny gminny
Posty: 98
Rejestracja: 30 kwietnia 2009, 12:53
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: ElDiego » 30 stycznia 2010, 20:47

Worek pisze:A mnie aż zastanowiłeś. Zadzwonię sobie w poniedziałek do PSI AG i się ich zapytam o to co tutaj wypisujesz.
Powiem Ci więcej sam opracowałem system identyfikacji położenia obiektu wykorzystując technologię RFID i nawet to działa. Ale do śledzenia ludzi to to się nie nadaje.
Rozpoznawanie mowy i języka nie jest nowym projektem. Zapomniałeś o Microsofcie - oni też nad tym pracują. Wyobraź sobie sytuację, że dyktujesz komputerowi to co on ma umieścić w pliku edytora tekstów. Moim zdanie całkiem fajowa rzecz.

Wniosek. Każda technologia może ułatwiać życie bądź zniewalać. Mnie ułatwia - Ciebie zniewala.


To nie mój tekst, ale możesz dzwonić.

Każda technologia może ułatwiać lub utrudniać życie - ZALEŻY W CZYICH ZNAJDUJE SIĘ RĘKACH.. Ja ludziom, którzy w przeszłości służyli najbardziej s-syńskiemu imperium w historii ludzkości - nie wierzę. A ponad 1/3 poprzedniej KE to byli sowieci.

Związku Sowieckiego nie trzeba zapraszać do "Unii". Związek Sowiecki już tam jest i ma najliczniejszą reprezentację ze wszystkich krajów.

Awatar użytkownika
Worek
Administrator
Administrator
Posty: 17350
Rejestracja: 17 grudnia 2009, 09:37
Lokalizacja: Tannenberg

Postautor: Worek » 30 stycznia 2010, 20:50

No dokładnie jest tak jak piszesz. Ich forpocztą w Polszy jest Prawo i Sprawiedliwość. :)
"Poskrobcie z wierzchu konserwatystę a znajdziecie kogoś, kto przedkłada przeszłość nad jakąkolwiek przyszłość." - Frank Herbert

ElDiego
Radny gminny
Radny gminny
Posty: 98
Rejestracja: 30 kwietnia 2009, 12:53
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: ElDiego » 30 stycznia 2010, 20:52

Worek pisze:No dokładnie jest tak jak piszesz. Ich forpocztą w Polszy jest Prawo i Sprawiedliwość. :)


PiS to tylko ubrani w patriotyczne piórka przebierańcy. Jeżeli sądziłeś że jestem za nimi to się pomyliłeś ;)

Ja za nikim już nie jestem. Tylko za Polską.

Awatar użytkownika
Worek
Administrator
Administrator
Posty: 17350
Rejestracja: 17 grudnia 2009, 09:37
Lokalizacja: Tannenberg

Postautor: Worek » 30 stycznia 2010, 21:07

Aż o taką głupotę Cię nie posądzałem.
"Poskrobcie z wierzchu konserwatystę a znajdziecie kogoś, kto przedkłada przeszłość nad jakąkolwiek przyszłość." - Frank Herbert

Awatar użytkownika
Romek63
Radny wojewódzki
Radny wojewódzki
Posty: 315
Rejestracja: 11 listopada 2009, 16:13
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:

Re: Unia coraz bardziej autorytarna.

Postautor: Romek63 » 30 stycznia 2010, 22:24

ElDiego pisze:"Choć znam Traktat Lizboński i wiem, że kwestia powstania autorytarnej federacji Europejskiej jest kwestią już nawet nie lat, lecz miesięcy, to szokiem dla mnie jest tak ogromna służalczość naszego? rządu.

Coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje, że G.Orwell pisząc rok "1984" nie mylił się co do swojej oceny przyszłości. Pomylił się tak naprawdę o ledwie kilkanaście lat.


Rzeczywiście z zamieszczonych tu informacji jasno i niezbicie wynika, że to nie takie państwa jak Chiny, Korea Pn. czy Kuba są totalitarne ale oczywiście Unia Europejska !
Nie wiem jak ja mogłem taką oczywistą oczywistość przegapić :mrgreen:
Na szczęście kolega ElDiego nas w porę oświecił :grin: :idea:
Globalizacja postępuje -
czas unii kontynentalnych i światowego rządu zbliża się :-)

http://rzad-swiatowy.blog.onet.pl/
http://nowy-globalny-lad.blog.onet.pl/
Proponuję liberalizm w gospodarce i socjalizm w polityce społecznej :-)
http://www.politykaglobalna.pl/

Awatar użytkownika
Worek
Administrator
Administrator
Posty: 17350
Rejestracja: 17 grudnia 2009, 09:37
Lokalizacja: Tannenberg

Postautor: Worek » 30 stycznia 2010, 22:38

Takich ewangelistów jest tu całkiem sporo.
"Poskrobcie z wierzchu konserwatystę a znajdziecie kogoś, kto przedkłada przeszłość nad jakąkolwiek przyszłość." - Frank Herbert

szyderca
Marszałek województwa
Marszałek województwa
Posty: 1075
Rejestracja: 28 lutego 2008, 18:20
Lokalizacja: z loży

Postautor: szyderca » 31 stycznia 2010, 00:34

Worek i Eldiego nie lubia PiS, jeden, że jest za dużo patriotyczny drugi za mało.
Obaj więc popierają lewicę. Jeden i drugi z głupoty. Jeden wspiera UE drugi z nią walczy.., :mrgreen:

To jest dopiero "logika" :wink:

ElDiego
Radny gminny
Radny gminny
Posty: 98
Rejestracja: 30 kwietnia 2009, 12:53
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: ElDiego » 31 stycznia 2010, 07:01

Worek pisze:Aż o taką głupotę Cię nie posądzałem.


Z powodu kultury osobistej nie skomentuje tego.

Rzeczywiście z zamieszczonych tu informacji jasno i niezbicie wynika, że to nie takie państwa jak Chiny, Korea Pn. czy Kuba są totalitarne ale oczywiście Unia Europejska !
Nie wiem jak ja mogłem taką oczywistą oczywistość przegapić :mrgreen:
Na szczęście kolega ElDiego nas w porę oświecił :grin: :idea:


A czym się różni autorytaryzm od totalitaryzmu?

I dodaj sobie, że ten dopiero się rodzi - kontrola internetu dopiero wchodzi. Przeszkadzała "narodowa suwerenność" jak napisano w raporcie.

Worek i Eldiego nie lubia PiS, jeden, że jest za dużo patriotyczny drugi za mało.
Obaj więc popierają lewicę. Jeden i drugi z głupoty. Jeden wspiera UE drugi z nią walczy.., :mrgreen:

To jest dopiero "logika" :wink:


Nigdy lewicy.

Awatar użytkownika
Worek
Administrator
Administrator
Posty: 17350
Rejestracja: 17 grudnia 2009, 09:37
Lokalizacja: Tannenberg

Postautor: Worek » 31 stycznia 2010, 08:06

Worek pisze:Aż o taką głupotę Cię nie posądzałem.


ElDiego pisze:Z powodu kultury osobistej nie skomentuje tego.


I słusznie bo to nie była obelga.

Worek i Eldiego nie lubia PiS, jeden, że jest za dużo patriotyczny drugi za mało.
Obaj więc popierają lewicę. Jeden i drugi z głupoty. Jeden wspiera UE drugi z nią walczy.., :mrgreen:

To jest dopiero "logika" :wink:


Masz rację. To trzeba mieć zryty narodowo-socjalistycznymi ideami beret, żeby takiego gniota napisać. Widzisz Eldiego - trzeba być zwyczajnie głupim jeśli nie wierzy się w światłe idee głoszone przez: Kaczyniaków, Gosiewskiego, Kurskiego, Giżyńskiego, Brudzińskiego i na koniec Ojca Dyrektora Właściciela jedynych Polskich Mediów i Dziury w Ziemii Tadeusza Rydzyka.
Nasz Master of Wikipedia nas tak ocenił.
Swoją drogą napiszmy w Wikipedii kto to jest Worek i Eldiego to się szyderca nie będzie mylił a co ważniejsze nie będzie musiał niczego wymyślać.

Szyderca - wiesz już co to jest spread?

szyderca
Marszałek województwa
Marszałek województwa
Posty: 1075
Rejestracja: 28 lutego 2008, 18:20
Lokalizacja: z loży

Postautor: szyderca » 31 stycznia 2010, 09:53

Worek ucz się od ElDiego, kultury, i mocy wypowiedzi.

ElDiego
Radny gminny
Radny gminny
Posty: 98
Rejestracja: 30 kwietnia 2009, 12:53
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: ElDiego » 09 lutego 2010, 10:25

MSWiA - "Eurosceptycyzm jest jak faszyzm", antyunijne książki będą wycofywane?

"Monitorowanie treści rasistowskich ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie (plik PDF - 1MB). Taki raport został przygotowany przez "niezależnych ekspertów" z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i opublikowany w internetowej domenie MSWiA. http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/100/2 ... menty.html
(patrz: Postscriptum)

Autorzy raportu, prof. dr hab. Roman Wieruszewski, mgr Aleksandra Gliszczyńska, mgr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, przychylnie oceniają w tym dokumencie przygotowywaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację kodeksu karnego.

'' W świetle proponowanych zmian art. 256 k.k. uzyskałby brzmienie:
„Art. 256. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowską, komunistyczną lub inną totalitarną ideologię lub faszystowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania, sporządza, gromadzi, przechowuje, przewozi, przenosi lub przesyła pismo, druk, nagranie, film lub inny przedmiot zawierający treść określoną w § 1.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2, sąd orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.” ''W porównaniu z aktualnie obowiązującym art. 256 dodane został w par. 1 zakaz głoszenia "faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej ideologii", oraz dokonano podwyższenia maksymalnej kary z 2 lat do 3 lat, natomiast par. 2 i 3 są zupełnie nowe, umożliwiając znaczne rozszerzenie zarówno kręgu osób, które można podciągnąć pod to samo przestępstwo, jak również znacząco rozszerzyć dolegliwość wymierzanej kary.Na uwagę zasługuje również fakt, że dotąd w całym Kodeksie karnym sąd MÓGŁ, ale nie musiał w pewnych nielicznych przypadkach, jak w art 140. orzekać "przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy". Po przyjęciu propozycji nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN - w razie orzeczenia winy, sąd MUSI."Niezależni" autorzy raportu idą jednak jeszcze dalej, niż proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości, bowiem chcieliby tą samą modyfikacją objąć art. 257 k.k. Piszą bowiem:"Jednocześnie należy wskazać, ze względu na wyniki dotychczasowego monitoringu (który wśród wypowiedzi kwalifikujących się do ścigania karnego wykazał przede wszystkim występowanie treści wypełniające znamiona czynu zabronionego
opisanego w art. 257 k.k.), iż podobna regulacja, penalizująca dokonywanie w celu rozpowszechniania: sporządzanie, gromadzenie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie lub przesyłanie pisma, druku, nagrania, filmu lub innego przedmiotu zawierającego treści określone w art. 257 § 1 k.k. byłaby wskazana w odniesieniu do art. 257 k.k. Uzupełnienie projektu zmiany k.k. w zakresie wymienionych artykułów stanowiłoby również realizację zaleceń ogólnych ECRI w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu „mowy nienawiści”, jak również zaleceń ECRI sformułowanych w dotychczasowych raportów dotyczących Polski."Stróżom politycznej europoprawności z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nie spodobały się m.in. następujące "ksenofobiczne" sformułowania, mogące ich zdaniem zasługiwać na karę więzienia do lat 3 i na obligatoryjny "przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy":„Zapisanie w K[arcie] P[raw] P[odstawowych] „koncertu roszczeń” niebywale kosztownych w przypadku ich realizacji, (…) stwarza więc najsilniejszym włodarzom politycznym UE prawny instrument politycznego szantażu wobec słabszych prowincji”(…) Powszechnie wiadomo bowiem, że po Anschlussie czyli po 1 maja 2004 roku, ok. 80 proc. obowiązującego u nas prawa ustalane jest w Brukseli, zaś nasi Mężykowie stanu jedynie opowiadają to własnymi słowami (…).”„w Polsce prasa żydowska, niemiecka oraz nie zlustrowani dziennikarze taktownie milczą o zbliżającej się dacie 13 grudnia, kiedy to powstanie nowe państwo – Unia Europejska, Polsce zaś przypadnie status jego prowincji”„Czy Unia Europejska jest tak doskonałym projektem, skoro coraz więcej mieszkańców Starego Kontynentu szuka ucieczki od rzeczywistości? Chętnie korzystającym z przywilejów socjalnym obywatelom krajów UE narkotyki wypełniają czas, który inni przeznaczają na pracę. (…) Dzisiejszy ćpun to (…) modny goguś – wierzący w „europejski eksperyment”, z tolerancją, otwartością i wielokulturowością na ustach”.„W trosce o nasze dobro i prawidłowy rozwój miłosiernie nami zarządzający mędrcy ustalili, że pewne wypowiedzi będą tabu. Znaczy to, że będą traktowane jako nieczyste, niekoszerne, a ich autorzy będą w rytualny sposób potępiani, mniej więcej tak, jak zaleca Księga powtórzonego prawa (…)”, a także w ironicznym stwierdzeniu, iż „(…) dziś zaś (…) dokonano kamieniowania werbalnego i nierozsądny polityk, który przekroczył święty krąg, został zakwalifikowany jako climate change denier, od
czego gorsze jest już tylko bycie holocaust denier”.w celu otrzymania nagrody Nike należy umieścić w książce postaci, wśród których „przynajmniej paru z tych niby-intelektualistów musi mieć pochodzenie żydowskie. I kilka razy muszą się zetknąć z „tradycyjnym polskim antysemityzmem”.”„wiarę w jaskrawą nieprawość, zwaną „paneuropejską integracją” (narzucaną nam przez gang prątkujących michnikowszczyzną „euro entuzjastów” spod znaku brukselskiego sierpa i młota), Polacy mylą z tym, w co chcieliby uwierzyć”„Unijni biurokraci chcą, żeby więcej Europejczyków umierało na raka”), (...) „Tzw. Unia Europejska coraz bardziej ingeruje (…) w kieszenie i życie swoich niewolników”.„wizja islamskiej Europy w nieco odleglejszej przyszłości też nie jest optymistyczna. Widok tolerancyjnej i ekumenicznej Unii Europejskiej, która rezygnuje z chrześcijaństwa by przyjąć islam i zintegrować się pod przywództwem Arabów, to wizja dość odległa, że wyrażę się poprawnie politycznie, od tej, którą u początków obecnej Europy miał Karol Wielki, broniąc przed najazdami Maurów i Saracenów, odsuwając wpływy islamu poza granice Pirenejów”.„pod pretekstem walki o tolerancję, dialog i poszanowanie odmienności, Bruksela narzuca Europejczykom laicyzm oraz moralny relatywizm”. (...) „Problemem są muzułmanie. Problemem jest islam, gardzący Europejczykiem odrzucającym Boga”, (...) „oto „neutralny światopoglądowo”, nawykły do kompromisów „biały człowiek” zaopatrzony w demokrację oraz prawa człowieka, staje oko w oko z reprezentantem obcej kultury”„kiedy wreszcie doczekamy się ze strony dużego medium informacji, że to najbogatsi Żydzi sfinansowali nazizm i faszyzm, a później inni z nimi współpracowali”.„Nie możemy zamykać oczu na aktualne zagrożenie, polegające na tym, że Unia Europejska i działające w niej zorganizowane siły antychrześcijańskie i antypolskie (zwłaszcza masoneria) usiłują zniszczyć tożsamość duchową i kulturową Polski”.„Obecnie akcją antypolską kierują bez wątpienia pewne koła żydowskie, szczególnie w Ameryce i w mediach na Zachodzie, będących w rękach żydowskich lub w których Żydzi mają duże wpływy lub co najmniej chody. (…) Dlatego dzisiaj wśród polakożerców spotykamy nie tylko Żydów, Niemców czy Rosjan, ale także ich uczniów, np. rdzennych Holendrów, Australijczyków, Japończyków czy Argentyńczyków. (…) Rodacy w krajach, w których zjawisko antypolonizmu jest nagminne, jak np. USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia i Francja, są do głębi oburzeni tymi kłamstwami i antypolskim rasizmem (bo tym jest polakożerstwo). (…) Wielu Polaków boi się Żydów, tj. ewentualnej zemsty z ich strony”.„tajnej umowie pomiędzy Trzecią Rzeszą a żydowską Palestyną”, (...) „jest smutnym faktem, że dzisiaj Żydzi za Holokaust winią i oskarżają wszystkich ludzi z wyjątkiem tych Żydów, którzy pośrednio są odpowiedzialni za owe morderstwa”.„dopiero z tej publikacji możemy się dowiedzieć jak wielki żydowski kapitał spenetrował Polskę”.„Spieszmy się. Przywróćmy Żołnierzom Wyklętym honor i cześć, zanim „europejczycy” odbiorą nam osobowość narodową w imię Europy bez granic i bez pamięci historycznej.”„(…) Pozostając w prawdzie historycznej, należy teraz wypunktować wszystkie żydowskie sprawki przeciwko Polakom. (…) Trzeba o tym mówić, pisać, pamiętać, bo liczba krzywd Polaków z rąk syjonistów jeszcze nie została oszacowana. Dziwne, że w „antysemickim” kraju, (…) gdzie podczas okupacji niemieckiej wielu rodaków straciło życie, ratując Żydów (nie znam ani jednego przypadku odwrotnego!), Polacy tak dużo od nich wycierpieli.”„(…) czy chcemy żyć dalej w suwerennym państwie, czy też pozwolimy na przekształcenie go w euroland, pocięty na euroregiony, a tym samym nieuchronnie pogodzimy się z aborcją, eutanazją oraz poddaniem życia społecznego ludziom o niekontrolowanych odruchach seksualnych.”„(…) Centralne Siły Polityczne zaplanowały ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej na dzień 13 grudnia 2007, czyli w 80-ą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przeciw Polsce wiernej Krzyżowi (…). Tego dnia liberalny rząd najprawdopodobniej złoży podpis pod Traktatem Reformującym Unię Europejską oraz pod Kartą Praw Podstawowych, otwierającą Niemcom drogę na oścież do odbierania Polsce, krok po kroku, Ziem Zachodnich i Północnych.”„pajęczyna europieniądza” „(…) Rolniku Polski, pluń na euro, żyj w biedzie i w połatanym ubraniu, ale nie poddaj się tak, jak Twoi ojcowie nie poddali się sowieckiej kolektywizacji. Niech politycy jedzą chemizowaną żywność rodem z UE, oni tego długo nie wytrzymają a my z Tobą przetrwamy bo jesteśmy u siebie, na swojej ziemi!” „(…) Zwycięstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy będziemy się wpatrywać w Krzyż, a nie w spreparowane masońskie rewelacje.”„(…) Tylko jedno nas cechuje: kajanie się przed wszystkimi UE, Żydami, Ukraińcami, Niemcami i jeszcze wieloma innymi wielmożami… (…)”.„(…) Echa XIX - wiecznej prusko – carskiej propagandy pobrzmiewają dzisiaj w komentarzach, jakie serwują niemieckie czy rosyjskie gazety. Podobnie jak w XIX wieku, sąsiedzi praktycznie rozszabrowali nam lebensraum.” „socjalistyczno – masońska Europa” „tradycyjni wrogowie Polski”„kontroli nad światem” (...) „to właśnie ta grupa etniczna, stanowiąca jedynie około 2,5 procenta ludności, przejęła kontrolę nad społeczeństwem, nakazując mu co myśleć, jak się bawić, jakie filmy i programy oglądać (…)” lub „kontrolowane przez środowiska żydowskie środki masowego przekazu”. (...) "historia pokazuje jednak, że wszelka niekontrolowana nadreprezentacja w tym zakresie, wcześniej czy później prowadziła do równie niekontrolowanej reakcji społeczeństwa”."Już dziś Niemiec może sądzić Polaka dzięki „europejskiemu nakazowi aresztowania”. To tylko mała przygrywka do tego, co nas czeka, gdy przeforsowany zostanie tzw. traktat reformujący UE, znoszący suwerenność państw narodowych (…)”„Żydzi zrobili ze swojego holocaustu wielki geszeft”A oto zaczerpnięta z tego dokumentu lista tytułów przewidzianych do dalszych badań nad rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią, rekomendowanych przez poznańskie Centrum:"Do podanych poniżej tytułów dodano krótkie streszczenia, dotyczące treści publikacji. Streszczenia te pochodzą ze stron księgarni internetowych, w których publikacje te są dostępne, bądź też zostały dołączone przez wydawnictwa, na
stronach internetowych tych wydawnictw."1.Henryk Pająk, Strach być Polakiem, wyd. Retro, 2001

Sam tytuł podpowiada treść pracy. Autor stawia i udowadnia tezę, że od 1990 roku Polską rządzą agentury Piątej Kolumny, ideowi wrogowie Polski i pospolici zdrajcy, kolaboranci. Po zrealizowaniu w latach 1990–2000 programu niszczenia struktur władzy i przejmowaniu jej „zbrojnego” ramienia – mediów, w latach 2000–2003 dokonują aktu piątego rozbioru Polski przez wtłoczenie jej do żydomasońskiego Eurołagru pod nazwą Unii Europejskiej.2. Jerzy Chodorowski, Rodowód ideowy Unii Europejskiej, wyd. Ostoja, 2005

Najbardziej obszerna analiza ideologii, leżących u podstaw Unii Europeskiej, jaka ukazała się w języku polskim. Autor przedstawia idee zjednoczenia Europy zarówno w ujęciu filozoficznym – z leżącym u ich podstaw zamiarem stworzenia „nowego człowieka” – jak i historycznym, prezentując pięć nurtów uniwersalistycznych, jakie miały wpływ na dzieje Europy: żydowski, rzymski, chrześcijański, niemiecki i wolnomularski. W drugiej części prezentuje sylwetki „ojców-założycieli” UE: Coudenhove-Kalergiego, Monneta, Retingera, Schumana, Adenauera i de Gasperiego. Książkę zamyka Bilans półwiecza tworzenia struktur europejskich.3. Andrzej Leszek Szcześniak, Paneuropa. Stany Zjednoczone Europy czyli Eurokołchoz, wyd. Polwen, 2002

Chrześcijaństwo w ciągu dziejów wprowadziło nową jakość w pogańską rzeczywistość Europy i świata. Polega ona na jednakowym traktowaniu wszystkich ludzi oraz na promowaniu narodów i ich odrębności. Jakże odmiennie na tym tle charakteryzuje się podejście tzw. uniwersalizmu żydowskiego! Nie należy ignorować nauk płynących z przeszłości! Wszelkie próby ograniczenia wolności ludzkiej kończą się bolesną reakcją. Idee „ręcznego” sterowania narodami nie są dziś przeszłością, co dobitnie pokazuje w swej książce dr Andrzej L. Szcześniak. Projekty utworzenia Paneuropy, które pojawiły się po zakończeniu pierwszej wojny światowej, zyskały duże poparcie wśród elit politycznych Europy. Na ile totalitarne i rasistowskie pomysły hr. Coudenhove-Kalergi wpłynęły na dzisiejszy kształt Unii Europejskiej?4. Stanisław Michalkiewicz, Studia nad żydofilią, wyd. von borowiecky, 2003

Zbiór felietonów redaktora „Najwyższego Czasu!” oraz publicysty „Gazety Polskiej” i „Naszej Polski”, poświęcony współczesnej problematyce żydowskiej. Jakkolwiek Autor jest człowiekiem, którego poglądy budzą kontrowersje i spory, nie można mu odmówić jednego – znakomitego zmysłu obserwacyjnego i talentu publicystycznego. „Gorąca” lektura!5. Kazimierz Gajewski, Poznaj Żyda (Talmud i dusza żydowska), wyd. Ojczyzna, 1998

Wydana po raz pierwszy w 1936 roku broszura ułatwia poznanie duszy żydowskiej, która sprawia, że Żydzi to zupełnie odrębny świat myśli, etyki, moralności, zwyczajów, dążeń i celów. To sprawia, że generalnie nie może być mowy i autentycznej asymilacji, w co wierzy wielu naiwnych Polaków. Autor udowadnia, że prapoczątkiem rasizmu jest Talmud, wg, którego przyjacielem Żyda jest tylko Żyd. Inny obcy jest goim a więc bydlęciem.6.Stanisław Michalkiewicz, Na niemieckim pograniczu, wyd. von borowiecky, 2003

Przedmiotem refleksji autora jest przyszłość Europy, w której Niemcy, jako poważne państwo odgrywają szczególną rolę. Michalkiewicz zwraca uwagę na fakt, że obecnie nim doszło do tzw. zjednoczenia Europy czy, jak pisze z właściwym sobie sarkazmem, europeizacji Europy, forsowanej przez Francję daje się zauważyć początki jej przyszłego rozpadu. Jesteśmy oto świadkami zarysowującego się konfliktu, np. na tle wojny z Irakiem i stosunku do Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony mamy tzw. "starą Europę", której przewodzą Francja i Niemcy, z drugiej grupę państw, w tym Polskę, które swą rację stanu widzą w sojuszu z USA. Jednocześnie ze środowisk decyzyjnych Unii Europejskiej docierają do Polski różnego kalibru połajanki, których wspólną cechą jest chęć przywołania naszego kraju do porządku i przypomnienia, że głównym płatnikiem Unii są Niemcy, i że mogą one podjąć nieprzychylne dla Polski decyzje. Michalkiewicz sygnalizuje więc bardzo niebezpieczne dla naszego kraju skutki konfliktu ze "starą Europą". Pisze o możliwości rewizji granic. Jeśli bowiem Niemcy i Francja już dziś, gdy Polska nie jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej, posuwają się do szantażu, to w przyszłości, przynajmniej teoretycznie, nic nie stoi na przeszkodzie, by dopuściły się wobec Polski innych form ekspansji. Innymi słowy pisząc, trudno powiedzieć, jak daleko jesteśmy od chwili, w której Niemcy widząc pogłębiający się konflikt, a może nawet inicjując go zażądają rewizji granic i... otrzymają na to cichą zgodę Francji. W jej wyniku Polska utraci jedną trzecią terytorium. Co będzie dalej... strach pomyśleć. Taki przebieg wydarzeń jest tym bardziej prawdopodobny, że jak zauważa Michalkiewicz w polityce niemieckiej daje się zaobserwować wielowiekową konsekwencję. Niemcy od stuleci, w różnej formie i z różnym natężeniem, dążą do zbudowania europejskiego imperium, którego będą trzonem. Wszystko wskazuje na to, że teraz starają się to czynić, wykorzystując francuskie "sny o potędze". Wszystko też wskazuje na to, że ofiarą, jak zwykle, będzie Polska.7. Jerzy Robert Nowak, Kogo muszą przeprosić Żydzi, wyd. MaRoN, 2001

Przez wiele ostatnich miesięcy Polska była terenem prawdziwie żałosnego spektaklu. Wielka antypolska część mediów, ludzie nowej Targowicy, wytaczali Polsce i Polakom proces na oczach świata, żądając pokutnego samobiczowania za mord Żydów w Jedwabnem przed 60 laty. Całą Polskę, cały naród, próbowano obciążyć winą za mord dokonany z niemieckiej inspiracji i pod niemieckim kierow-nictwem w czasie, gdy na terenach zbrodni rządzili niemieccy okupanci i gdy nie istniały żadne polskie struktury państwowe i samorządowe. Cel potępień był od początku znany - wpisywał się w wypowiedzianą już kilka lat wcześniej - w 1997 r. groźbę jednego z przywódców Światowego Kongresu Żydów - Israela Singera. Zagroził on już wówczas otwarcie, że Polska „będzie upokarzana”, jeśli nie ustąpi pokornie wobec żydowskich roszczeń w sprawie odszkodowań za mienie w Polsce.8. Henryk Pająk, Jedwabne geszefty, wyd. Retro, 2005

Wydana w maju 2000 r. książka Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka rozpętała histeryczną kampanię oskarżania Polaków z Jedwabnego o okrutne wymordowanie swoich żydowskich sąsiadów w lipcu 1941 r. Pomimo przychylnej tej tezie postawie większości mediów, ukazało się wiele publikacji (zarówno artykułów, jak i książek), podważających narzucaną przez nieprzyjaciół Polski wizję tamtych wydarzeń. Jedną z takich pozycji, broniących jedwabieńskich Polaków, są właśnie Jedwabne geszefty Pająka: książka ta pokazuje kulisy „operacji Jedwabne”, kwestionując rzetelność Grossa jako historyka i obnażając jego nieczyste intencje. Kto chce poznać motywy i metody zorganizowanej, międzynarodowej akcji szkalowania narodu polskiego przez Żydów, powinien tę książkę przeczytać. – Trzecie wydanie, nie zmienione.9. Walter White jr., Ukryta tyrania, wyd. Wers, 2006

Niniejsza publikacja to szokująca aktualizacja Protokołów Mędrców Syjonu. W tym, zaledwie trzydzistokilkustronicowym wywiadzie, asystent amerykańskiego senatora, Żyd, Harold Wallace Rosenthal ujawnił fakty i zamiary panowania nad światem swojego plemienia. Jest to autentyczne wyznanie rasisty żydowskiego, za które kazał sobie sowicie zapłacić. Nie przypuszczał, że za to ujawnienie działań rasistów żydowskich spotka go tak sromotna kara jak śmierć. (ze Wstępu Kazimierza Świtonia)10. Władimir Bukowski, Paweł Stroiłow, Unia Sowiecka czy Związek Europejski, wyd. Arwil, 2005

„Nawet ci, którzy słabo znają system sowiecki, powinni zauważyć jego podobieństwo do rozwijających się na naszych oczach struktur Unii Europejskiej, z całą jej filozofią rządzenia, z «deficytem demokracji», z korupcją oraz biurokratyczną niezdarnością. Każdego, kto żył pod rządami sowieckiej dyktatury, musi to podobieństwo niepokoić. Raz jeszcze obserwujemy wyłanianie się biblijnego Lewiatana, który zniszczył wiele narodów, zubożył miliony ludzi i stłamsił kilka pokoleń, ale który – jak nam się zdawało – został pogrzebany na zawsze. (...) Czy Unia Europejska to rzeczywiście klon Związku Sowieckiego, narzucony zniechęconym narodom Europy przez te same siły polityczne, które go stworzyły?” (z Przedmowy). Włodzimierz Bukowski, jeden z najbardziej znanych rosyjskich dysydentów, miał w okresie rządów Borysa Jelcyna dostęp do tajnych archiwów sowieckich. Na dokumentach, które udało mu się wtedy niespotrzeżenie wynieść, oparta została m.in. ta właśnie książka, zawierająca zapisy tajnego porozumienia pomiędzy Związkiem Sowieckim a tworzącą się Unią Europejską.11. ks. Michał Poradowski, Nowy Światowy Ład, wyd. Nortom, 2004

Praca ks. prof. Michała Poradowskiego ukazuje rolę masonerii i innych organizacji w budowie nowego, liberalnego i ateistycznego porządku na świecie, pod dyktando sił wrogich Kościołowi i w sprzeczności z odwiecznymi, sprawdzonymi zasadami moralnymi i etycznymi. Autor ukazał stopniowy proces likwidacji państw narodowych oraz budowę jednego rządu światowego. Szczególnie cenna publikacja w obecnej sytuacji, gdy ważą się dalsze losy świata i cywilizacji.12. Zbigniew Żmigrodzki, Akcje antynarodowe, wyd. Nortom, 2005

Akcje antynarodowe to refleksje na temat aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej w Polsce. Autor ukazał różne przejawy antypolonizmu oraz zagrożenia, jakie niosą dla narodu polskiego i Kościoła katolickiego w naszym kraju działania demoliberalnych i lewicowych środowisk, mających poparcie ośrodków zagranicznych. (od Wydawcy)13. ks. Józef Kruszyński, Antysemityzm, Antyjudaizm, Antygoizm, wyd. Ostoja, 2002

W broszurze tej autor stara się precyzyjnie zdefiniować pojęcia antysemityzm i antyjudaizm oraz w wyważonej formie wskazać na rzeczywiste, nierzadko bardzo złożone, przyczyny niechęci wobec Żydów wśród społeczeństw Europy. Ks. Kruszyński pisze m. in., że nazwa antysemityzm jest ulubionym określeniem w mowie żydów i oni to głównie przyczynili się do jej spopularyzowania. Autorzy żydowscy używają celowo wyrażenia antysemityzm, aby odwrócić uwagę od istotnych przyczyn (religijnych, politycznych, społeczno-ekonomicznych) owego antysemityzmu.14. Jan Marszałek, Polska zdradzona. Rzecz nie tylko o kłamstwach Grossa lecz i o antypolonizmie, ksenofobii elit politycznych na przykładzie Jedwabnego, Polska Oficyna Wydawnicza, 2001

15. Jerzy Robert Nowak, Polska a Unia Europejska 44 pytania, wyd. MaRoN, 2002

„Przez lata łudzono nas zapowiedziami dobrodziejstw, jakie czekają na Polskę po wejściu do Unii Europejskiej, opowiadano o rzekomym „deszczu” złotych euro, jaki spadnie na polskich rolników po wejściu do UE.(…) Jesteśmy przyparci do muru – płacimy za całe lata niegodnych, hołdowniczych negocjacji i wyprzedaży kraju. Jak z tego wyjść, jaki mamy wybór dla Polski? Ten tomik ma służyć lepszemu przybliżeniu czytelnikowi ogromnie trudnych dylematów stojących dziś przed Polską w jej stosunkach z Unią Europejską. (…)”.Przy okazji wyjaśniania sprawy raportu "Monitorowanie treści rasistowskich ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie" dowiadujemy się, że w MSWiA od końca 2004 r. funkcjonuje Zespół Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Zespół ten współpracuje z następującymi organizacjami pozarządowymi:Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaAmnesty International PolskaZwiązek Biur Porad ObywatelskichFundacja Ochrony Dziedzictwa ŻydowskiegoStowarzyszenie ”Nigdy Więcej”NIFC Hotline PolskaFundacja Forum Dialogu Między NarodamiStowarzyszenie Interwencji PrawnejPRO HUMANUM Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoFundacja Instytut Spraw PublicznychNie widać w powyższym spisie "niezależnych" organizacji pozarządowych tzw. NGO (nongovernmental organization) choćby jednej organizacji, reprezentującej polską większość narodową, przynajmniej w charakterze obserwatora prac tego gremium. Zachodzi więc obawa, iż filozofia jego działania może być nader zbliżona do stanowiska, jakie w swoim czasie lapidarnie ujęła Alina Cała z Żydowskiego Instytutu Historycznego, skądinąd wsławiona bezprzykładnym oczernianiem Armii Krajowej i pomawianiem o antysemityzm. Alina Cała, członek Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita" ((Stowarzyszenie przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii"chcemy żyć w społeczności wolnej od uprzedzeń, szanującej odmienność, broniącej godności człowieka") w broszurze wydanej to Stowarzyszenie w 2006 "

PRZESTĘPSTWA NIE STWIERDZONO - Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich

" stwierdziła, co następuje:"intencją prawodawców nie była ochrona mniejszości, a zwłaszcza zwalczanie antysemityzmu. Jest znamienne, że słowo to nie pojawia się ani w Konstytucji, ani w kodeksie karnym, ani w ustawie o IPN. Zawarte w tych aktach zapisy jedynie formalnie zgodne są z międzynarodowym zobowiązaniami. (...) Na intencje prawodawców zdają się wskazywać dwa wyroki powołujące się na te same artykuły Kodeksu, z oskarżenia o „obrazę uczuć religijnych” wyznawców religii rzymskokatolickiej. Chodzi o głośne sprawy Doroty Nieznalskiej oraz Jerzego Urbana. W tych procesach przepisy kodeksu zostały tak zinterpretowane, jakby chodziło w nich o zakaz bluźnierstwa. Elementarne poczucie sprawiedliwości (rozumianej jako opieka prawna, a nie zemsta polityczna) powinno prowadzić do wniosku, że wyznawcy Kościoła najliczniejszego w naszym kraju i dysponującego potężną siłą polityczną, nie powinni być dodatkowo chronieni za pomocą surowych wyroków. Inaczej właśnie w tym przypadku, a nie w przypadku publicznego głoszenia antysemityzmu, łamana będzie zasada wolności słowa, a ateistom zamykane usta."Innymi słowy mówiąc: najpierw będziemy "w naszym kraju" prowokować pod pozorem wolności słowa niechęć do siebie polskiej katolickiej większości, a następnie nasze "elementarne poczucie sprawiedliwości" będzie nakazywało nam tę niechęć bezwzględnie tępić pod hasłem tolerancji i obrony praw mniejszości, skutecznie kneblując większości usta.Postscriptum
----------------
Wprawdzie w nocie do raportu zaznacza się, że "opinie wyrażone przez autorów raportu nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestiach będących tematyką tego opracowania." oraz że "opinie wyrażone w raporcie nie zawsze odzwierciedlają poglądy MSWiA", równocześnie jednak w stopce strony znajduje się zastrzeżenie:

©1998-2010 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.

Równocześnie czytamy:Serwer niniejszy NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB połączony z siecią MSWiA. Zawiera tylko dane udostępniane przez Wydział Komunikacji i Promocji MSWiA.I tu pojawia się problem natury formalnoprawnej: czy MSWiA, publikując na swojej urzędowej stronie informacje o materiałach i ich autorach, podejrzewanych przez jakichś niezależnych ekspertów o domniemany antysemityzm, rasizm, i ksenofobię, ma do tego prawo. Czy przypadkiem nie naruszane jest w tym przypadku, i to w sposób rażący, dobro osób, wymienianych z imienia i nazwiska, trudno powiedzieć - podejrzewanych czy pomawianych - przez jakieś czynniki zewnętrzne o popełnienie przestępstw mających być ściganymi z oskarżenia publicznego, zagrożonymi karą pozbawienia wolności do lat 3. Można odnieść niemiłe wrażenie, iż mamy do czynienia z prawdziwie Orwellowskim Ministerstwem Prawdy."za www.suwerennosc.blogspot.com


Wróć do „Organizacje i instytucje międzynarodowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość