This site is owned and third-party cookies.
If you continue with us, we understand that you accept our use of cookies.

Recent Content by HistorieNieznane

  1. H

    Nieznany przywódca ZSRR

    W wieku siedemnastu lat walczył w wojsku bolszewickim i zaczął swoją partyjną karierę, brał udział w obaleniu wcielania terroru przez szefa NKWD Jeżowa, pomagał komunistom w zdobyciu władzy w Chinach, ale co najważniesze — został pierwszym liderem ZSRR postalinowskiej epoki. W dzisiejszym...

Do góry