This site is owned and third-party cookies.
If you continue with us, we understand that you accept our use of cookies.

Wyniki wyszukiwania

  1. P

    Rodzina 500+ (stan na koniec roku 2018)

    Program funkcjonuje od 2,5 roku. Co prawda jest to czas zbyt krótki, aby dokonać bilansu i całościowej oceny, ale moim zdaniem jest wystarczający czas na to, aby zrewidować część oczekiwań i obaw, które towarzyszyły jego wprowadzeniu. Podstawowe fakty: program wsparcia dla rodzin był jedną z...

Do góry