This site is owned and third-party cookies.
If you continue with us, we understand that you accept our use of cookies.

Co nowego?

J Kaczyński

adi

Active member
No własnie, na przykład za rządów m in Platformy Obywatelskiej konstytucja nie była wypełniana a teraz bezczelnie to samo zarzucają drugim.
 

Leon

Active member
Dawaj przykłady łamania Konstytucji.
ja zapodaję co robi obecny rząd/Prezydent.

1.Nieusuwalność sędziów
Co mówi Konstytucja?

Art. 180 ust. 1: „Sędziowie są nieusuwalni”.

Co robi PiS?

Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!


2.Niezawisłość sędziowska i niezależność Sądów i Trybunałów
Co mówi Konstytucja?

Art. 178 ust. 1: „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”.

Art. 173. „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”.

Co robi PiS?

PiS stworzył system, w którym sądownictwo jest zależne od polityków. Po pierwsze to politycy PiS nielegalnie wybrali Krajową Radę Sądownictwa, która według Konstytucji „stoi na straży niezawisłości sądów”. Po drugie to politycy PiS obsadzili Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym osobami, którzy nie mają nawet wykształcenia prawniczego. A przecież to oni będą decydować o losach sędziów, prawników czy adwokatów. Po trzecie to
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
steruje sądami powszechnymi poprzez prezesów i dyrektorów, których swobodnie zwalnia i mianuje mimo, że urząd prezesa sądu jest kadencyjny.

3. I Prezes Sądu Najwyższego
Co mówi Konstytucja?

Art. 183 ust. 3: Kadencja I Prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat

Co robi PiS?

PiS usunął I Prezes Sądu Najwyższego
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
po 4 latach jej kadencji.

4.Krajowa Rada Sądownictwa
Co mówi Konstytucja?

Art. 187 ust. 1: W Krajowej Radzie Sądownictwa jest 15 miejsc dla przedstawicieli sędziów.

Co robi PiS?

Wszystkich 15 „przedstawicieli sędziów” obsadzono ludźmi wybranymi przez posłów PiS, a zatem nie ma wśród nich przedstawicieli sędziów.

5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Co mówi Konstytucja?

Art. 190 ust. 1: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”.

Co robi PiS?

Rząd PiS uznał niekorzystne dla siebie orzeczenia TK za nieistniejące.

6.Publikacja orzeczeń TK
Co mówi Konstytucja?

Art. 190 ust. 2: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym.

Co robi PiS?

Rząd PiS przez ponad 2 lata nie publikował trzech kluczowych, niekorzystnych dla siebie orzeczeń TK a potem opublikował je jako niewiążące i mające jedynie wartość historyczną.

7.Prawo łaski prezydenta RP
Co mówi Konstytucja?

Art.42 ust 3:
Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Co robi PiS?

Prezydent Duda „ułaskawił” (ułaskawienie to darowanie kary winnemu) Mariusza Kamińskiego, choć wyrok w jego sprawach był nieprawomocny a sam Kamiński odwołał się do Sądu Apelacyjnego. Jak powiedział Duda, swoim „ułaskawieniem” zwolnił sądy z obowiązku osądzenia sprawy, a tym samym uczynił się sędzią.

8.Głosowanie nad budżetem na 2017 r.
Co mówi Konstytucja?

Art. 120: Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Co robi PiS?

PiS przegłosował Budżet Państwa na 2017 r. odciąwszy opozycji dostęp do sali i bez wymaganej połowy posłów obecnych na sali.

9.Sędziowie TK
Co mówi Konstytucja?

Art.194 ust 1: Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.

Co robi PiS?

PiS wybrał do Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, która posiada jedynie tytuł magistra prawa, egzamin sędziowski zdała „dostatecznie” a w 2001r. została oceniona przez zgromadzenie sędziów poznańskich za osobę „nie nadającą się do orzekania”. Obecnie Julia Przyłębska tytułuje się Prezesem Trybunału Konstytucyjnego.

10.Prezydent RP
Co mówi Konstytucja?

Art. 126 ust. 2: Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji.

Co robi PiS?

Prezydent Andrzej Duda bezzwłocznie podpisywał ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i sądach mimo, że wszystkie zostały ocenione jako niekonstytucyjne przez służby prawne Sejmu i Senatu. Zgodnie z Konstytucją mógł te ustawy zawetować lub odesłać do Trybunału.

11.Kadencja sędziów TK
Co mówi Konstytucja?

Art. 194 ust. 1: Sędziów Trybunału Konstytucyjnego na 9-letnią kadencję wybiera Sejm.

Co robi PiS?

Mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie PiS nie uznał wyboru 3 sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji i na ich miejsce wybrał swoich sędziów.

12.Demokratyczne państwo prawa
Co mówi Konstytucja?

Art.2: Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym a wszyscy obywatele są równi wobec prawa.

Co robi PiS?

Artykuł naruszony w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i o ustroju sądów powszechnych.

13. Informacje o obywatelach
Co mówi Konstytucja?

Art. 51 ust. 2: Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Co robi PiS?

Pisowska ustawa dała służbom specjalnym „prawo” do pozyskiwania i gromadzenia danych o aktywności w internecie i połączeniach telefonicznych poza jakąkolwiek kontrolą - bez wiedzy i zgody sądów i bez żadnych konkretnych powodów.
 

adi

Active member
Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.


  1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
  2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
 

Leon

Active member
A gdzie łamanie Konstytucji przez PO?
widzę że nie masz żadnych zastrzeżeń do tych 13 punktów.
Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Adi jak myślisz ile im dają, albo inaczej na ile posadzą w pierdlu tych z dobrej zmiany.
 
Ostatnia edycja:

Leon

Active member
No takie że za rządów PO te prawa konstytucyjne były łamane.
Które? żaden z tych 13 punktów mi pasuje
Żaden rząd (z wyj. PiS) nie targnął się na trójpodział władzy a co za tym idzie to zmiana ustroju.
A ty jesteś taki płytki i tobie wystarczy że nie pałują nazioli .


Kryształowy Deweloper zaczyna zbierać na kopertę dla Birgfellnera. Na razie próbuje wyszarpać 30 tysi ;)
Jarosław Kaczyński domaga się od "Wyborczej" przeprosin i 30 tys. zł za ujawnienie przez nas zakulisowych negocjacji lidera PiS z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem. Zdaniem szefa rządzącej partii "godzimy w jego dobra osobiste", opisując kulisy projektu wieżowca za 1,3 mld zł.
 

adi

Active member
No takie że za rządów PO te prawa konstytucyjne były łamane.
Które?
Te 2 które wymieniłem. Dlaczego wciąż udajesz idiotę?


Skoro popierasz łamanie konstytucji przez PO to powinieneś popierać łamanie konstytucji przez PIS.


A ty jesteś taki płytki i tobie wystarczy że nie pałują nazioli .
Nie wiem co mają nagle jacyś naziole (którzy w dodatku za PIS siedzą w więzieniu) do notorycznie łamanej konstytucji i hipokryzji jej PO-powskich pseudobrońców.
Ale rozumiem że argumentów brak to i bezsens wypisujesz.
 
Ostatnia edycja:

Leon

Active member
Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.


  1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
  2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
za PO nie mogłeś się leczyć???? to teraz na SORach umierają nie doczekawszy się pomocy!
1 .Za PO nie było religii czy co :oops:?????
2. Nawet powstała religia smoleńska, a kult tego mieliśmy każdego 10 dnia mc. dodam jeszcze:
Ksiądz Stanisław Walczak wypowiedział się na temat tzw. obrażania uczuć religijnych.
Duchowny wypomniał politykom Prawa i Sprawiedliwości miesięcznie smoleńskie, które oficjalnie miały charakter religijny a w praktyce były wiecami politycznymi polityków PiS.
  • Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
Czego nie mogłeś kultywować


Adi jeżeli nie ma trójpodziału władzy to czy jeszcze to jest demokracja?..bo nie wiem.

Wymyśl jakieś inne punkty łamania Konstytucji przez poprzedników , bo to co zapodałeś nie pasuje
 
Ostatnia edycja:

adi

Active member
za PO nie mogłeś się leczyć????
Za PO i za PIS tysiące osób bezrobotnych pozostaje bez ubezpieczenia i nie może się leczyć.

Więc konstytucja nie działa.


Czemu o tym nie krzyczałeś za rządów PO, hipokryto PO-owski?


  • Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
Czego nie mogłeś kultywować

ZA PO wpłynęło około 10 wniosków o rejestrację nowych religii ale odmówiono, mimo spełnienia formalności.
Tak się stało z m in z "Kościołem twórcy".

Każda religia która jest nieoprawna politycznie/nie spodoba się rządzącym nie zostanie zarejestrowana, więc konstytucja nie jest przestrzegana. Co więcej za kultywację niektórych religii grozi w Polsce więzienie.Wymyśl jakieś inne punkty

Znowu udajesz głupiego?
 

Leon

Active member
Zapomniałeś dopisać do aktu prawnego że: Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.”

W art. 68 Konstytucji RP nie ma mowy o bezpłatnym dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ale o równym dostępie do tych świadczeń. Równy dostęp nie może być interpretowany jako bezpłatny dostęp - mówi dr hab. Marek Świerczyński.

całość tutaj:
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!

Adi wytłumacz mi dlaczego ten co płaci składkę zdrowotną ma mieć tak samo od tego co nie płaci?
A jak nieubezpieczony zapłaci to ma równy a nawet lepszy dostęp do świadczeń.
Nie przypominam sobie aby za PO ktoś zszedł z tego świata bo lekarz odmówił pomocy, (chodź na pewno pojedyncze przypadki były) teraz to ubezpieczony na SORe umiera.


ZA PO wpłynęło około 10 wniosków o rejestrację nowych religii ale odmówiono, mimo spełnienia formalności.
Tak się stało z m in z "Kościołem twórcy".
Adi myli ci się sekta z kościołem!
Od kilku lat działa w Polsce groźna sekta Kościół Twórcy, skupiająca neonazistów.
Jej członkowie głoszą prymat białej rasy i uważają, że musi nastąpić Święta Wojna Rasowa. Swoje tezy propagują w internecie. – Strony internetowe Kościoła Twórcy mogą inspirować do przemocy na tle rasowym

Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
jak klikniesz w odnośnik to na fotce jest ten twój krzyż celtycki o którym piszesz że z naziolami nic wspólnego to nie ma. ha ha ha ha.


A tu kim jest założyciel jak twierdzisz kościoła:
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!

Twoja tęsknota za tym kościołem dużo o tobie mówi.
 

adi

Active member
W art. 68 Konstytucji RP nie ma mowy o bezpłatnym dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ale o równym dostępie do tych świadczeń. Równy dostęp nie może być interpretowany jako bezpłatny dostęp - mówi dr hab. Marek Świerczyński.
Nie mówimy o późniejszej płatności. Osoba bez ubezpieczenia np ze zwichniętą nogą czy bolącym zębem w ogóle nie zostanie przyjęta, więc konstytucja nie działa bo tego dostępu do świadczeń w ogóle nie ma.


Adi wytłumacz mi dlaczego ten co płaci składkę zdrowotną ma mieć tak samo od tego co nie płaci?
Z tej samej przyczyny co ten co płaci podatek drogowy ma mieć taki sam dostęp do dróg publicznych jak ten co nie płaci. Dwa, że leczenie osoby która po latach zaniedbania brakiem ubezpieczenia nabędzie ubezpieczenie jest 100 razy droższe.

Ale nie dywagujemy nad zasadnością, tylko nad tym że KONSTYTUCJA JEST OD LAT ŁAMANA!

Adi myli ci się sekta z kościołem!
Od kilku lat działa w Polsce groźna sekta Kościół Twórcy, skupiająca neonazistów.
Jej członkowie głoszą prymat białej rasy i uważają, że musi nastąpić Święta Wojna Rasowa. Swoje tezy propagują w internecie. – Strony internetowe Kościoła Twórcy mogą inspirować do przemocy na tle rasowym

Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!


A tu kim jest założyciel jak twierdzisz kościoła:
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!

Twoja tęsknota za tym kościołem dużo o tobie mówi.
1 - Sekta (od
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
secta – kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi – iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. seco, secare – odcinać, odrąbywać, odcinać się od czegoś) – pierwotnie
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
powstała na skutek rozłamu (
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
) wśród wyznawców jakiejś
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela

Więc jak zwykle nie masz pojęcia co piszesz.

2 - odpierdol się od mojej osoby bo ja nie jestem wyznawcą Kościoła Twórcy.

3 - Skoro jakaś religia nie może zostać zarejestrowana tylko dlatego że nie podoba się rządzącym, to znaczy że konstytucja nie działa.(W USA to przechodzi bez problemu bo tam jest wolność religijna)
A osobiste oceny i nazywanie "sektą" , tylko pogrążają takich jak ty faszystów.
 
Ostatnia edycja:

Leon

Active member
Osoba bez ubezpieczenia np ze zwichniętą nogą czy bolącym zębem w ogóle nie zostanie przyjęta, więc konstytucja nie działa bo tego dostępu do świadczeń w ogóle nie ma.
Nie było takiego przypadku, chyba że w jakieś prywatnej klinice czy gabinecie.

Porozmawiaj z tym dr hab
Równy dostęp nie może być interpretowany jako bezpłatny dostęp - mówi dr hab. Marek Świerczyński.
Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.” więc nie mów że Konstytucja nie działa.

2 - odpierdol się od mojej osoby bo ja nie jestem wyznawcą Kościoła Twórcy. ........hmmmm bo w Polsce zakazany,

Urodzony w niemieckojęzycznej rodzinie w 1973 roku Ben Klassen utworzył związek o nazwie Kościół Twórcy, dziś znany jako Ruch Twórczości
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
. Organizacja ta głosi nienawiść wobec trzech głównych grup:
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
, rządu amerykańskiego, rzekomo zdominowanego przez Żydów, i
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
. Organizacja, głosząca wyższość białej rasy, atakowała
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
jako żydowskie oszustwo obliczone na zniszczenie białych ludzi
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
.
I nie pitol że to jest jakąś religią!!!!!!!!!!! no chyba że waszym bogiem jest adolf. Co usprawiedliwia mszę w lesie Wodzisławskim.

Adi TU pisze że to najgroźniejsza sekta!

Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!

Dlaczego uważasz że ta sekta powinna być zarejestrowana? Przecież to identycznie to do czego adolf dążył.

W Polsce uaktywnił się pseudokościół zwany „Ruchem Twórczości”.
Sekta rozwija swoje struktury i nie ukrywa, że ma program podobny do tego, który proponował Hitler w opublikowanych zasadach wiary znajdują się postawy skrajnie rasistowskie i antysemickie
źródło: rp.pl
A ty mówisz że w Ameryce działają, a czy Ameryka doświadczyła tego co Europa? Przecież oni dążą do tego aby wymordować inne rasy ludzi.
A TY jesteś zdziwiony że w Polsce nie zarejestrowali.

Adi proszę nie pogrążaj się dalej w tym temacie!

Adi chyba zakończę konwersacje z tobą bo widzę kim jesteś i do czego dążysz, a to urąga mojej godności.
 
Ostatnia edycja:

adi

Active member
Nie było takiego przypadku, chyba że w jakieś prywatnej klinice czy gabinecie.

Jak to nie? Ty głupi jakiś jesteś?
Nie masz ubezpieczenia to cię państwowy lekarz w ogóle nie przyjmie, chyba że jest zagrożenie życia.Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.” więc nie mów że Konstytucja nie działa.
No nie działa bo nie ma równego dostępu,skoro są tysiące pozbawienie jakiegokolwiek dostępu, hipokryto PO-owski.I nie pitol że to jest jakąś religią!!!!!!!!!!!
Ale gówno takim gnojom jak ty do określania co jest religią co nie. W USA to jest zarejestrowane jako związek wyznaniowy.

Oni sobie akurat to wyznają i konstytucja im zapewnia wolność wyznania.


Podobnie w Polsce próbowano zarejestrować jeszcze inne wyznania to sobie uznawano że albo to nie religia albo że "obraża" katolicyzm.Adi TU pisze że to najgroźniejsza sekta!A gdzie indziej sobie pisze że np islam.
Porównajmy więc liczbę ofiar islamu i Kościoła Twórcy.

I co, hipokryto zakłamany?Adi chyba zakończę konwersacje z tobą bo widzę kim jesteś i do czego dążysz, a to urąga mojej godności.
Ty nie masz żadnej godności lachociągu PO-owski, w każdym temacie obrażasz i uciekasz, gdy kończą się argumenty,
 

Leon

Active member
Konstytucja Polska która nas obowiązuje (nie Amerykańska)
Art. 13.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

oraz

KK. Art. 257. Rasizm
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Konstytucja to są moje argumenty!
a czym że ten kościół twórcy jest? że tak o niego zabiegasz.... nazisto!
zapamiętaj co tu pisze
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
i tu
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content! 

adi

Active member
No ale tam nikt nie znieważa, oni po prostu sobie wierzą że Bóg stworzył białych jako wybranych, podobnie jak Biblii jest napisane że narodem wybranym jest Izrael.

A za nazistę to powinieneś po gębie dostać, to że jestem za tym aby każdy mógł wierzyć w to co sobie chce, nie czyni ze mnie nazisty. To ty jesteś w tym momencie nazistą, bo chcesz ustalać ludziom to co mogą wyznawać a czego nie.

Kościół makaronu spaghetii też nie został zarejestrowany, a zgodnie z konstytucją powinien być.
 

adi

Active member
Ja zabiegam o respektowanie konstytucji, gdzie każda wiara jest tam samo traktowana. Podobnie było z innymi wyznaniami które z najrozmaitszych przyczyn zostały przez aparat państwowy odrzucone. Jak będziesz chcieć zarejestrować religię która na przykład "profanuje" katolicką czy islamską to także nie masz szans.

A z tą lista najgroźniejszych sekt, poproszę o listę ofiar. Porównamy np z islamem.
 

Leon

Active member
Nie mówimy o późniejszej płatności. Osoba bez ubezpieczenia np ze zwichniętą nogą czy bolącym zębem w ogóle nie zostanie przyjęta, więc konstytucja nie działa bo tego dostępu do świadczeń w ogóle nie ma.
Przyjmą każdego , i tego nieubezpieczonego, ale wystawią rachunek, chyba że:
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby bez ubezpieczenia, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski, spełniające określone kryterium dochodowe, mają prawo do leczenia na zasadach takich samych jak osoby ubezpieczone, po uzyskaniu decyzji wójta(burmistrza, prezydenta) o potwierdzeniu prawa do świadczeń. Wówczas za ich leczenie zapłaci budżet państwa.

Decyzja może zostać wydana na wniosek pacjenta, z inicjatywy organu gminy (gdy poweźmie z urzędu informację o potrzebie jej wydania wobec konkretnej osoby) lub na wniosek właściwego oddziału NFZ. Jeżeli osobie nieubezpieczonej została udzielona pomoc lekarska w stanie nagłym, np. została hospitalizowana po wypadku czy w nagłym zachorowaniu, z wnioskiem do organu gminy może wystąpić również placówka zdrowia, która udzielała świadczeń zdrowotnych. Ta ostatnia sytuacja najczęściej dotyczy osób bezdomnych. Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć w urzędzie gminy (miasta) w miejscu zamieszkania pacjenta. Do wniosku trzeba załączyć dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie, zamieszkiwanie w kraju (zameldowanie) oraz dochody. W części gmin decyzje wydaje w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta) kierownik ośrodka pomocy społecznej. Wówczas wniosek składamy w najbliższym ośrodku pomocy społecznej i tam też uzyskamy wszelką pomoc.
Przed wydaniem decyzji zostaje przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji majątkowej i rodzinnej pacjenta. Warunkiem uzyskania decyzji jest spełnienie tzw. kryterium dochodowego
Z takiego prawa korzystają bez ograniczeń dzieci do ukończenia 18. roku życia oraz kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez te osoby obywatelstwa polskiego oraz miejsca zamieszkania w Polsce.
źródło: poradnia.pl
i jeszcze znalazłem:
Dla osób nie posiadających ubezpieczenie zdrowotne możliwa jest wizyta refundowana ze środków narodowego funduszu zdrowia. Refundacja obejmuje jednak jedynie niektóre procedury wykonywane najtańszymi materiałami,

Inaczej mówiąc wyrwą ząb bez znieczulenia i do widzenia.
 
Ostatnia edycja:

adi

Active member
Przyjmą każdego , i tego nieubezpieczonego, ale wystawią rachunek, chyba że:
Nie, nie przyjmują. Spróbuj się dostać do psychologa/psychiatry. Albo do konkretnego specjalisty np do alergologa.
Przyjmą tylko jak zagrożenie życia.


"Nie mam
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
, ale chciałbym zapisać się do lekarza rodzinnego - dzwonimy na rejestrację w przychodni jednego z dużych szpitali.
- No to musi się pan ubezpieczyć - słyszymy w odpowiedzi."


Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!

PIS sam uznał , że to jest niekonstytucyjne , bo jakby nie patrzeć tego równego dostępu nie ma. Tyle że do tej pory nic z tym nie zrobił.
A to dużo ważniejsze niż to że będzie obywatela skazywać PIS-owski sędzia zamiast PO-owskiego.
 

Leon

Active member
Ustawa jest inna , ale co robią poszczególne szpitale/placówki to inna sprawa. Po prostu nie mogą uzyskać kasy od państwa więc jest jak jest.
a trudno żeby się bezgranicznie zadłużać.
POZety to prawie wszystko prywatne gabinety z umową NFZ, ale żeby ściągnąć kase za leczenie nieubezpieczonego to jest b.długa procedura więc nie dziw się że nierobol odchodzi z kwitkiem.

W art. 68 Konstytucji RP nie ma mowy o bezpłatnym dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ale o równym dostępie do tych świadczeń. Równy dostęp nie może być interpretowany jako bezpłatny dostęp - mówi dr hab. Marek Świerczyński.

Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
Ludziom się wydawało, że zawsze będzie lepiej, służba zdrowia będzie za darmo kurwa-
 

Do góry