This site is owned and third-party cookies.
If you continue with us, we understand that you accept our use of cookies.

Co nowego?

Niedzielny handel

#3
W większości państw zachodniej Europy jest zakaz handlu w niedzielę, w niektórych państwach Europy (Irlandia) jest program podobny do 500+ ale bez warunku że na 2 dziecko.
 

Do góry