This site is owned and third-party cookies.
If you continue with us, we understand that you accept our use of cookies.

Co nowego?

Polski sądy

#1
Już słychać kwik pisiorów.....
Replay z "huge success" 1:27!!

Jednym słowem jak zwykle Tusk miał racje - bolszewicy!
(...)
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ma ona na celu:

powrót do cezury 70 lat jako wieku przechodzenia w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego i odpowiednio sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego - dla sędziów którzy objęli stanowisko przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy;
umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 r. powrót do pełnienia funkcji sędziego, a także funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesów izb Sądu Najwyższego

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosc...-tsue-autorzy-nawet-tego-nie-kryją/ar-BBPWmV3
Co na to pewien skompromitowany lokator pałacu przy krakowskim Przedmieściu, który mówił, że wszystko jest ok i powoływał nowych sędziów.
Myślę, że powinien natychmiast podać się do dymisji uprzednio goląc się na łyso dopuszczalne także inne formy upokorzenia.
 

Do góry