This site is owned and third-party cookies.
If you continue with us, we understand that you accept our use of cookies.

Co nowego?

Regulamin

Status
Zamknięty.

DamYan

Administrator
Członek Załogi
Regulamin forum Polityka.org.pl
Na forum i stronie Polityka.org.pl udziela siÄ™ wiele osób, wymieniajÄ…c siÄ™ poglÄ…dami, szukajÄ…c porad lub ich udzielajÄ…c. Do tego przecież forum i strona sÅ‚użą. Aby jednak nie zapanowaÅ‚ tutaj chaos, każdy użytkownik ma obowiÄ…zek stosować siÄ™ do poniższego regulaminu.​
Na forum Polityka.org.pl obowiÄ…zuje polskie prawo.
 • Nie wolno publikować postów, które sÄ… niezgodne z obowiÄ…zujÄ…cym w Polsce prawem. PamiÄ™taj wiÄ™c, żeby nikogo nie obrażać, nie publikować linków do treÅ›ci nielegalnych lub nie przeznaczonych dla dzieci. Zapomnij wiÄ™c o zdjÄ™ciach goÅ‚ych panienek, o rasizmie, namawianiu do przemocy, crackach do gier i programów i innych podobnych tematach.
 • PamiÄ™taj także, że obowiÄ…zuje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie wiÄ™c jakichkolwiek materiałów z innych stron bez zgody autora lub wÅ‚aÅ›ciciela tekstu jest niezgodne z prawem, a tym samym zakazane na Polityka.org.pl.

Nie utrudniaj innym korzystania z forum.
 • Wiem, że niektórzy lubiÄ… pisać w nietypowy sposób. Ale pisanie W TaKi SpOsÓb, albo w "|" /\ |< 1 sposób to zÅ‚y pomysÅ‚. Strasznie trudno to siÄ™ czyta, a niektórzy majÄ… zbyt maÅ‚o czasu lub po prostu szanujÄ… swój czas i nie majÄ… ochoty na dekodowanie tego, co napisaÅ‚eÅ›.
 • JeÅ›li zamieszczasz jakiÅ› obrazek na forum, skompresuj go, najlepiej w formacie JPG oraz zastanów siÄ™, czy nie wypadaÅ‚o by go przeskalować do mniejszego rozmiaru, jeÅ›li jest duży. Nikt nie lubi czekać, aż zdjÄ™cie zaÅ‚aduje siÄ™, a to trwa dÅ‚ugo, jeÅ›li obrazek ma wiÄ™cej, niż 1 MB.
 • JeÅ›li cytujesz jakiegoÅ› posta, usuÅ„ to, co nie jest niezbÄ™dne. To dość denerwujÄ…ce, kiedy wchodzÄ™ do jakiegoÅ› tematu, widzÄ™ 2 posty, z czego 95% drugiego to cytat pierwszego. Czy to byÅ‚o naprawdÄ™ niezbÄ™dne? To tyczy siÄ™ także cytowania obrazków. PamiÄ™taj, że niektórzy nie majÄ… super komputerów. Wyobraź sobie takiego użytkownika, który na nasze forum wchodzi na swoim starutkim komputerze albo na komórce. Pierwszy post zawiera 2 obrazki. PrzeglÄ…darka musi je wiÄ™c pobrać, a nastÄ™pnie zachować w pamiÄ™ci w formacie rozkodowanej, gdzie obrazek 1024x768 zajmuje jakieÅ› 3MB nie zależnie od tego, czy to byÅ‚ JPG czy BMP. Mamy wiÄ™c już 6 MB w pamiÄ™ci samych obrazków. W drugim poÅ›cie Ty cytujesz oba obrazki. Tak wiÄ™c mamy już 12 MB. W trzecim poÅ›cie ktoÅ› na to odpowiada i znów cytuje obrazki, co daje już 18 MB. Niby nie dużo, ale jeÅ›li caÅ‚ego ramu masz 32MB lub mniej (co nie jest nadzwyczajne na komórkach!) to już zaczyna być problemem. I nie myl pamiÄ™ci operacyjnej (RAM) z pamiÄ™ciÄ… staÅ‚Ä… (dysk twardy, karta pamiÄ™ci czy coÅ› w ten deseÅ„).
 • Zastanów siÄ™ także, czy twój podpis naprawdÄ™ musi zajmować pół ekranu. WiÄ™kszość osób przychodzi na forum, żeby czytać posty, nie sygnaturki użytkowników. A czasami 2/3 dÅ‚ugoÅ›ci tematu to podpisy użytkowników, które każdy bezwiednie przewija denerwujÄ…c siÄ™ tylko, że nie może spokojnie czytać. Postaraj siÄ™ wiÄ™c, żeby wysokość twojej sygnatury nie przekracaÅ‚a ~100-150 pixeli. Możemy zrozumieć minimalne przekroczenie tej wartoÅ›ci, ale liczymy na zdrowy rozsÄ…dek.
Szanuj czas innych.
 • Kiedy zakÅ‚adasz temat, nadaj mu odpowiedni tytuÅ‚. Wielu użytkowników wchodzi na forum majÄ…c tylko chwilÄ™ czasu. CzÄ™sto chcÄ… komuÅ› pomóc, nie wielu ludzi wie wszystko na każdy temat i nie każdy interesuje siÄ™ wszystkim. PrzeglÄ…dajÄ… listÄ™ tematów w jakimÅ› dziale i jeÅ›li wydaje im siÄ™, że temat może ich zainteresować lub może nawet mogÄ… pomóc, wiÄ™c wchodzÄ… do takiego tematu, czytajÄ… go i ewentualnie siÄ™ wypowiadajÄ…. Jak jednak ma taki użytkownik wiedzieć, o czym jest temat, skoro jego tytuÅ‚ to "pomocy" albo "utknÄ…Å‚em" albo coÅ› równie ogólnego. Czy wedÅ‚ug ciebie wszyscy majÄ… czas czytać każdy temat? Zamiast zakÅ‚adać temat "pomocy" spróbuj w temacie napisać, w czym pomocy potrzebujesz, np. "UtknÄ…Å‚em w drugim akcie w trzeciej misji gry Xyz"
 • Zastanów siÄ™ też, czy ten temat niesie jakÄ…Å› treść. To bardzo denerwujÄ…ce, gdy trzeba przewijać listÄ™ tematów typu "jaka zupa lepsza" czy innych z serii "pospamuj my sobie razem"! Owszem, luźne tematy też sÄ… potrzebne, ale czy muszÄ… stanowić 2/3 wszystkich tematów forum?
 • Podobnie, gdy już piszesz treść posta, postaraj siÄ™ wyraźnie napisać, o co ci chodzi. Nie zmuszaj ludzi do zgadywania, bo albo ci źle odpowiedzÄ…, albo wcale.
 • Najlepiej skorzystaj z opcji "Szukaj" zanim zaÅ‚ożysz temat. Wiele tematów byÅ‚o już wielokrotnie poruszanych i zanim zdążysz napisać swój problem, zanim doczekasz siÄ™ na odpowiedź, to znajdziesz wiele ciekawych dyskusji na interesujÄ…cy ciÄ™ temat.
 • Nie pisz także postów, których caÅ‚a treść to np. "zgadzam siÄ™ z przedmówcÄ…" i podobnych. JeÅ›li chcesz coÅ› dodać, Å›wietnie, od tego jest przecież forum, ale jeÅ›li nie masz nic ciekawego do napisania, nie pisz wcale. Szkoda czasu na przewijanie 10 ekranów podobnych postów by wreszcie dokopać siÄ™ do jednego wartoÅ›ciowego.
 • Nie pisz także kilku postów pod rzÄ…d. Lepiej edytować jednego posta. DziÄ™ki temu czytajÄ…cy to użytkownicy nie muszÄ… przewijać kilku wypowiedzi stanowiÄ…cych tak na prawdÄ™ caÅ‚ość porozdzielanych na dodatek twoim podpisem.
Szanuj innych użytkowników forum.
 • JeÅ›li siÄ™ z kimÅ› nie zgadzasz, uzasadnij to. Nie ma powodu, żeby kogokolwiek wyzywać. Nie używaj wulgaryzmów czy innych słów lub zwrotów uznawanych za niekulturalne.
 • Nie lubimy tutaj także
  Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
  czy
  Please, Zaloguj or Rejestracja to view URLs content!
  .
 • Nie myÅ›l także nawet o wrzucaniu tutaj keyloggerów, linków do stron wyÅ‚udzajÄ…cych hasÅ‚a zawierajÄ…cych wirusy i inne zÅ‚oÅ›liwe oprogramowanie lub w jakikolwiek inny sposób celowo szkodzÄ…cych użytkownikowi.
 • A skoro już przy linkach jesteÅ›my - jeÅ›li podajesz adres jakiejÅ› strony, podaj adres neutralny, nie zaÅ› tzw. link referencyjny, czyli dajÄ…cy ci jakÄ…kolwiek korzyść z gry. Najlepiej umieść adres do strony głównej tejże strony, zaÅ› później dopisz, że jeÅ›li ktoÅ› ci chce pomóc w grze, niech kliknie na drugi link, który już może zawierać fragment dajÄ…cy ci korzyÅ›ci. JeÅ›li ludzie bÄ™dÄ… chcieli, pomogÄ… ci, a jednoczeÅ›nie nikogo w ten sposób nie zdenerwujesz.
 • PamiÄ™taj także, aby swoje posty sprawdzić pod wzglÄ™dem ortografii i gramatyki. Szczególnie, że wielu użytkowników to ludzie bardzo mÅ‚odzi, którzy jeszcze nie wyrobili sobie umiejÄ™tnoÅ›ci poprawnego pisania i widzÄ…c bÅ‚Ä™dy mogÄ… je sobie utrwalić. Nie chcesz chyba, żeby przez ciebie ktoÅ› dostaÅ‚ jedynkÄ™ z dyktanda?

Szanuj własny czas i samego siebie, korzystaj z funkcji "szukaj" na forum.
 • Miej szacunek dla samego siebie i wÅ‚asnego czasu.
 • JeÅ›li chcesz uzyskać szybko odpowiedź na swoje pytanie, być może Å‚atwiej jÄ… znajdziesz korzystajÄ…c z funkcji "szukaj" na forum. Wiele problemów byÅ‚o poruszanych wielokrotnie, czÄ™sto udzielano wyczerpujÄ…cych odpowiedzi. W takich wypadkach funkcja szukaj da ci odpowiedź na twoje pytanie natychmiast. Nie bÄ™dziesz musiaÅ‚ czekać, aż ktoÅ› przeczyta twój temat, zainteresuje siÄ™ nim i znajdzie czas i ochotÄ™ na odpowiedź, dostaniesz jÄ… natychmiast!
 • KorzystajÄ…c z funkcji szukaj nie narażasz siÄ™ także na wyzywanie od leni.
 • PamiÄ™taj także, że funkcjÄ™ szukaj oferuje nie tylko nasze forum, ale także google.

Szanuj administratorów i moderatorów.
 • Administratorzy i moderatorzy tego forum to także ludzie! Także majÄ… siÄ™ prawo pomylić, mogÄ… wyrażać swoje prywatne opinie i nie ma obowiÄ…zku zgadzać siÄ™ z nimi. Jednak to, że zbanowali Ci konto, skasowali temat czy dali upomnienie, nie oznacza, że musisz siÄ™ na nich mÅ›cić! JeÅ›li staÅ‚o siÄ™ to niesÅ‚usznie, napisz do osoby, z którÄ… siÄ™ nie zgadzasz. Przedstaw swoje poglÄ…dy, wyjaÅ›nij, czemu siÄ™ nie zgadzasz.
 • PamiÄ™taj także, że nie jesteÅ› pÄ™pkiem Å›wiata. Z forum korzysta wiele osób i nie bÄ™dziemy zmieniać zasad ze wzglÄ™du na kilka z nich. Korzystanie z forum jest przywilejem, nie obowiÄ…zkiem, wiÄ™c jeÅ›li ci siÄ™ tu nie podoba lub innym nie podoba siÄ™ twoja obecność tutaj i dajÄ… ci to dobitnie do zrozumienia, to możesz albo zmienić swoje zachowanie, albo poszukać innego miejsca do wyrażania swoich opinii.

Nie reklamuj produktów komercyjnych.
 • JeÅ›li prowadzisz stronÄ™ internetowÄ… lub po prostu lubisz jakÄ…Å› stronÄ™ i chcesz o niej poinformować użytkowników naszego forum, generalnie nie mamy nic przeciwko temu, pod jednym jednak warunkiem - nie możesz na tym zarabiać ani mieć w planie zarabianie. JeÅ›li wiÄ™c strona oferuje jakiekolwiek pÅ‚atne usÅ‚ugi bÄ…dź zawiera reklamy, na których możesz zarobić - musisz zapÅ‚acić za takÄ… reklamÄ™. JeÅ›li natomiast jest to strona w peÅ‚ni niekomercyjna, możesz bezpiecznie napisać o niej.
 • Powyższa zasada tyczy siÄ™ zarówno pisania postów, jak i podpisów.
 • JeÅ›li zaÅ› chcesz zareklamować stronÄ™ lub jakikolwiek inny produkt komercyjny, napisz do administratora, z pewnoÅ›ciÄ… uda nam siÄ™ ustalić warunki odpowiadajÄ…ce obu stronom.
 • Nie przyjmujemy także żadnych reklam niezgodnych z polskim prawem lub nakÅ‚aniajÄ…ce do jego Å‚amania (w tym torrenty itp.) czy zawierajÄ…cych materiaÅ‚y dla dorosÅ‚ych.
 • JeÅ›li masz choćby najmniejsze wÄ…tpliwoÅ›ci, nie wahaj siÄ™ zapytać administratora strony. Za jego zgodÄ… wolno tu robić wszystko ... no, prawie
Każdy odpowiada za swoje konto i swoją osobę, nie próbuj udawać kogoś innego.
 • Każdy użytkownik forum ma prawo posiadać jedno konto. JeÅ›li zostaÅ‚o ono zbanowane, zapewne staÅ‚o siÄ™ to nie bez powodu, wiÄ™c nie zakÅ‚adaj drugiego. JeÅ›li uważasz, że dostaÅ‚eÅ› bana niesÅ‚usznie, spróbuj wyjaÅ›nić tÄ… sprawÄ™ z moderatorem, który ciÄ™ ukaraÅ‚. JeÅ›li zaÅ‚ożysz drugie konto, zapewne wkrótce i ono zostanie zbanowane.
 • Nie obchodzi nas jednak tÅ‚umaczenie, że to nie ty pisaÅ‚eÅ›, tylko twój brat, ojciec, wujek, córka, pies, zÅ‚ota rybka czy ktokolwiek inny. To TY odpowiadasz za swoje konto. Trzeba byÅ‚o siÄ™ wylogować, a ta osoba mogÅ‚a sobie zaÅ‚ożyć nowe konto. Nie mamy nic przeciwko, żeby kilku użytkowników jednego komputera miaÅ‚o kilka kont, dopóki nikt z nich nie ma wiÄ™cej, niż jednego.
 • PamiÄ™taj także, kim jesteÅ›. JeÅ›li nie jesteÅ› moderatorem tego forum, nie twierdź, że nim jesteÅ›. JeÅ›li nie jesteÅ› gamemasterem w jakiejÅ› grze, wÅ‚aÅ›cicielem jakiejÅ› postaci, piekarzem, cieÅ›lÄ… czy kimkolwiek innym, nie twierdź, że nim jesteÅ›.
 • W niektórych dziaÅ‚ach obowiÄ…zujÄ… specjalne regulaminy. Ich treść znajdziesz w przyklejonych tematach w tychże dziaÅ‚ach. Mimo to, obowiÄ…zuje tam także ten regulamin
 • Twoje dane prywatne pozostanÄ… prywatnymi, czyli "Polityka PrywatnoÅ›ci"
Przeczytaj całość
 • Wszelkie dane prywatne, to jest adres IP, e-mail oraz inne dane, które użytkownik forum może ustawić jako prywatne, takimi pozostanÄ…. Oznacza to, że nikt spoza zespoÅ‚u Polityka.org.pl nie bÄ™dzie miaÅ‚ w nie wglÄ…du bez nakazu sÄ…dowego z wyjÄ…tkiem danych sumarycznych (X osób używa Firefoxa, Y osób Windowsa itp.)
 • JednoczeÅ›nie zespół Polityka.org.pl zastrzega sobie prawo do gromadzenia wszelkich informacji wysyÅ‚anych przez przeglÄ…darkÄ™ do serwera, takich, jak informacje o używanej przeglÄ…darce, systemie operacyjnym itp., a także adresu IP. Zastrzegamy sobie także prawo do wykorzystywania tych informacji w celach zwiÄ…zanych z administracjÄ… lub moderacjÄ… forum oraz, w postaci sumarycznej nie mogÄ…cej wskazywać na konkretnego użytkownika, w celu pozyskiwania reklamodawców.
 • Zastrzegamy sobie także prawo do wyÅ›wietlania reklam na podstawie treÅ›ci strony (w tym treÅ›ci informacji prywatnych, np. prywatnych wiadomoÅ›ci) oraz rozsyÅ‚ania e-maili reklamowych na adresy e-mail podane przy rejestracji.
 • Administracja Polityka.org.pl zastrzegajÄ… sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyn
 
Status
Zamknięty.

Do góry