This site is owned and third-party cookies.
If you continue with us, we understand that you accept our use of cookies.

Co nowego?

Rolnictwo - nowy paradygmat Leśne Ogrody

singing_oak

Member
W ostatnich czasach na zachodzie rolnictwo ekologiczne okazało się mniej ekologiczne niż pierwotnie zakładano, pomimo dbałości o glebę poprzez różne zabiegi wciąż jest problem wyjaławiania jej.
Zachodnia myśl ekologiczna stworzyła paradygmat Leśnych Ogrodów, są to gospodarstwa bazujące na drzewach i krzewach, mniej na innych rodzajach roślin.
Leśne Ogrody są zbilansowanymi sadami które korzystają z odpowiedniego budowania pięter roślinności (jak w lesie) aby były jak najbardziej samowystarczalne.
Problemem wciąż jest konsument nieprzyzwyczajony do innego rodzaju odżywiania, przy produkcji bardziej skupiającej się na owocach i orzechach niż na warzywach więcej jest produktów suszonych niż mrożonych lub przetworzonych w inny sposób (np. gotowanych).
Czy z topoli można produkować włókno? (Do przemyślenia)
 

Do góry